Type to search

Światłowodowa wycinarka laserowa – zasada działania

Podziel się

Wycinarki laserowe umożliwiają niezwykle precyzyjne cięcie różnych materiałów przy pomocy skupionej wiązki lasera. Wśród nich niezwykle popularne są lasery światłowodowe. Jakie są największe zalety wycinarek laserowych światłowodowych i w jaki sposób pozwalają one wykonywać cięcie materiałów?

Zasada działania laserów światłowodowych

Laser światłowodowy wyróżnia się na tle standardowych laserów pod względem przenoszenia wiązki do głowicy. W standardowych urządzeniach wiązka kierowana jest przez układ zwierciadeł, z kolei w odpowiednikach światłowodowych proces ten wykonywany jest dzięki giętkim włóknom światłowodowym, zwanych inaczej fiberem. Ponadto laser światłowodowy charakteryzuje się krótszą długością fali, a co za tym idzie, większą energią przekładającą się na dużo szybsze precyzyjne cięcie. Wiązka generowana jest przez półprzewodnikowe diody laserowe. Prowadzenie wiązki przez światłowód sprawia, że na jej moc nie wpływają takie czynniki jak zabrudzone zwierciadła lub źle ustawione soczewki. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, można określić lasery światłowodowe jako skuteczniejsze względem wycinarek wykorzystujących dwutlenek węgla.

Zalety wycinarek światłowodowych

Urządzenia wykorzystujące lasery światłowodowe posiadają szereg zalet. Największe z nich to:

  • Duża prędkość cięcia: Lasery światłowodowe z uwagi na większą energię są w stanie ciąć z prędkością nawet ponad 50 metrów na minutę. Oczywiście prędkość jest uzależniona od rodzaju gatunku, grubości blachy, jak i stosowanego gazu, mimo to wynik ten jest nieosiągalny w przypadku wycinarek laserowych CO2.
  • Mniejsza potrzeba konserwacji: Brak zwierciadeł, elektrod czy wentylatorów sprawia, że nie istnieje potrzeba regularnego czyszczenia tych komponentów, by utrzymać wysoką sprawność i jakość wiązki.
  • Większa wydajność energetyczna: Wycinarki światłowodowe nie pobierają tak dużo energii jak odpowiedniki wykorzystujące do działania dwutlenek węgla. Jednocześnie osiągają znacznie większą wydajność, łącząc ze sobą skuteczność i energooszczędność.
  • Małe wymagania: Wycinarki światłowodowe nie potrzebują czystego dwutlenku węgla do działania, a ich zautomatyzowane systemy nadzoru pracy umożliwiają nieprzerwane cięcie przez długi czas. Urządzenia te wymagają minimalnego nadzoru ze strony człowieka.

Kompletna automatyzacja

Na przykładzie wycinarki światłowodowej Mitsubishi GX-F można zaprezentować zaawansowanie urządzeń tego typu. Wycinarka posiada sensory dźwiękowe i optyczne, które umożliwiają zautomatyzowane monitorowanie procesu cięcia. Dzięki nim potrzeba zewnętrznej obsługi jest znacząco zminimalizowana.

Wycinarka Mitsubishi GX-F jest wyposażona w sterownik D-Cubes umożliwiający korygowanie parametrów cięcia oraz wymianę dysz bez ingerencji operatora. Jest to możliwe dzięki wbudowanym algorytmom sztucznej inteligencji.

Jak widać, nowoczesna technologia wykorzystywana w tej wycinarce światłowodowej powinna być szeroko wykorzystywana, by zwiększyć wydajność zakładu pracy oraz ułatwić zadanie operatorom maszyn do cięcia.

Podsumowanie

Wycinarki światłowodowe wykorzystują laser oparty na diodach i światłowodzie, dzięki czemu dysponują większą energią wiązki. W połączeniu z systemami inteligentnej automatyzacji urządzenia przeważają nad standardowymi wycinarkami wykorzystującymi dwutlenek węgla do zasilania wiązki.