Type to search

Transport pneumatyczny – w jakich branżach najczęściej znajduje zastosowanie?

Podziel się

Transport pneumatyczny jest dziś coraz częściej wybieraną metodą wewnątrzzakładowego przesyłu materiałów sypkich i bardzo drobnych. Ma to wiele zalet. Elementy układu pneumatycznego nie zajmują dużo miejsca, a dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania oszczędza się pracę ludzi, zwiększa czystość i bezpieczeństwo na terenie zakładu, a także znacznie przyspiesza przemieszczanie surowców i półproduktów pomiędzy poszczególnymi węzłami produkcyjnymi. W jakich branżach najczęściej znajduje on zastosowanie?

Transport pneumatyczny w branży chemicznej

Branża chemiczna to często duże zakłady przemysłowe, na które składają się węzły produkcyjne zlokalizowane nieraz w osobnych budynkach, magazyny, silosy i stacje przeładunkowe. Bardzo charakterystyczna jest dla niej również konieczność zachowania dużej precyzji w ilości transportowanych i używanych na liniach produkcyjnych surowców, a także synchronizacja transportów i procesów w czasie. Procesy technologiczne, których celem jest wytworzenie określonego produktu, są pod tym względem bardzo wymagające. W praktyce świetnie sprawdza się tu transport pneumatyczny. Pełna automatyzacja transportu wewnątrzzakładowego tego rodzaju oznacza, że wszystkie niezbędne surowce i półprodukty dotrą we właściwe miejsca na linii produkcyjnej z dokładnością co do sekundy. To samo dotyczy rozładowania transportów surowców i dostarczenia ich do miejsc magazynowania, czy finalnego pakowania gotowego produktu.

Zastosowanie rozwiązań pneumatycznych w transporcie drogowym, kolejowym i morskim

Transport pneumatyczny sprawdza się również doskonale jako metoda załadunku i rozładunku cystern drogowych i kolejowych. W tym przypadku używa się najczęściej rozwiązań pneumatycznych podciśnieniowych, które najlepiej sprawdzają się w transporcie na niewielkie odległości. Przewóz materiałów sypkich na duże odległości odbywa się jednak najczęściej drogą morską, do czego służą specjalnie w tym celu produkowane jednostki. Ich załadunek i rozładunek jest możliwy wyłącznie przy zastosowaniu portowych systemów transportu pneumatycznego. Przewozi się w ten sposób nie tylko produkty przemysłu chemicznego jak na przykład nawozy syntetyczne, ale również granulaty używane w sektorze tworzyw sztucznych, zboża, rozdrobnione drewno używane w produkcji materiałów drewnopochodnych i wiele innych towarów.

Transport pneumatyczny w innych gałęziach przemysłu

Sektorem gospodarki, w którym również używa się dużej ilości materiałów sypkich, jest przemysł spożywczy. Tutaj złożoność linii produkcyjnych bywa porównywalna do tych, jakie używane są w przemyśle chemicznym, choć oczywiście poszczególne procesy i stosowane surowce znacznie się od siebie różnią. Transport pneumatyczny wykorzystywany jest przede wszystkim w dużych zakładach przetwórstwa spożywczego, w których wielkość linii produkcyjnej nie pozwala na zastosowanie innych metod.

Bardzo ważnym działem produkcji przemysłowej, w którym również szeroko wykorzystuje się transport pneumatyczny, jest przetwórstwo tworzyw sztucznych – tym bardziej że tego typu materiały przetwarzane są dziś na całym świecie na ogromną skalę. Producenci takich produktów dostarczają je na rynek w formie granulatu, którego transport – zarówno w obrębie zakładu produkcyjnego, jak i podczas przeładunku możliwy jest praktycznie wyłącznie z zastosowaniem technologii transportu pneumatycznego.