Type to search

Dotychczasowy dyrektor dalej będzie kierował DSH

Podziel się

Piotr Jakubowski sprawuje funkcję dyrektora stołecznego Domu Spotkań z Historią od 2006 roku. W kolejnych latach ugruntował pozycję placówki jako otwartej, apolitycznej i neutralnej, kierującej działania do wielopokoleniowej publiczności.

Pięcioosobowa komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem Ewy Malinowskiej- Grupińskiej, przewodniczącej Rady m.st. Warszawy. W skład gremium weszli także reprezentanci Domu Spotkań z Historią, Fundacji Ośrodka KARTA oraz Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”. Komisja pozytywnie oceniła koncepcję programową i organizacyjną DSH przedstawioną przez dyrektora Jakubowskiego. Przedstawił on zarys strategii na lata 2021-25, program merytoryczny, plan wdrożenia nowych projektów, takich jak „Warszawiacy z wyboru”, „Warszawska opozycja w Peerel” czy „Świadectwa kobiet”.

Piotr Jakubowski skończył studia magisterskie na wydziale historii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 r. pracował w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie był kolejno: Koordynatorem Baz Danych Historycznych, Sekretarzem Programu Europa Wschodnia – Wspólne Miejsce oraz Koordynatorem ds. programów. Od roku 1999 pełnił funkcję dyrektora Fundacji Ośrodka KARTA. Jako dyrektor Fundacji był członkiem zespołu, w którym zrodziła się idea powołania Domu Spotkań z Historią.

DSH działa od marca 2006 roku jako instytucja kultury m.st. Warszawy.  Głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i pamięci o XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia totalitaryzmu, historii lokalnej i historii kultury. Dom Spotkań z Historią łączy działania wystawiennicze i dokumentacyjno-badawcze z działaniami edukacyjnymi oraz wydawniczymi. Upowszechnia historię przez źródła i świadectwa indywidualne. Wspólnie z Ośrodkiem KARTA prowadzi Archiwum Historii Mówionej (AHM), największy w Polsce zbiór relacji świadków historii XX wieku. Gromadzi, opracowuje i udostępnia relacje świadków historii mówionej, digitalizuje zdjęcia, dokumenty i filmy.

Od 2009 roku DSH jest organizatorem wydarzeń, związanych z obchodami rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku (Festiwal Wyłącz System, upowszechniający wiedzę o najnowszej historii Polski).  Od marca 2013 roku jest realizatorem projektu Warszawski Ogród Sprawiedliwych (w Dzielnicy Wola, na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego), gdzie co roku wyrastają drzewka, dedykowane ratującym życie innych w okresie totalitaryzmów.

Dom Spotkań z Historią, obok m.st. Warszawy i Fundacji im. Kazimierza Moczarskiego, jest organizatorem konkursu Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę, poświęconą najnowszej historii Polski. Decyzją prezydenta Trzaskowskiego od kwietnia 2019 roku DSH stał się też wydawcą „Dwutygodnika”, największego w Internecie magazynu o kulturze w Polsce, opisującego zjawiska literackie, teatralne, artystyczne, muzyczne, filmowe i medialne.