Type to search

Zastosowanie cieplarki laboratoryjnej

Podziel się

Laboratoria medyczne i naukowe są bardzo często wyposażane w podobny lub ten sam sprzęt. Do sprzętów tego rodzaju możemy zaliczyć cieplarki laboratoryjne. Sprzęt ten jest wykorzystywany na przykład w laboratoriach chemii nieorganicznej, organicznej, w laboratoriach biotechnologicznych, przemysłowych oraz wielu innych. Czasem cieplarki są jedynie sprzętem pomocniczym, bez którego można by się obyć, w innych przypadkach ich obecność w laboratorium o ile nie jest kluczowa, to na pewno wymagana.

Co to jest cieplarka laboratoryjna?

Cieplarki laboratoryjne, ujmując temat dość prosto, są urządzeniami termicznymi, które umożliwiają przez długi czas wygrzewanie różnego rodzaju próbek. Ich parametry mechaniczne oraz elektroniczne, powinny umożliwiać sprawne użytkowanie oraz sterowanie procesem wygrzewania. Do czego są najczęściej stosowane?

1. Inkubacja prób do oznaczeń mikrobiologicznych

Inkubacja prób do oznaczeń mikrobiologicznych jest to podstawowa metoda, za pomocą której bada się na przykład bezpieczeństwo żywności. Mówiąc krótko, polega ona na pobraniu próbki pokarmu lub płynu, rozcieńczeniu go lub rozdrobnieniu i wymieszaniu z odpowiednim rozcieńczalnikiem oraz wygrzewaniu takiej próbki w celu wyhodowania badanych drobnoustrojów. Do tego właśnie celu służy dobra cieplarka. Wiele badań jest prowadzonych w podwyższonej temperaturze np. 30st C i przez długi okres np. 72h.

2. Badanie odporności termicznej materiałów narażonych na podwyższone temperatury użytkowania

Wiele badań z wymienionej wyżej dziedziny prowadzi się w zakresach temperatur wykraczających poza obszar działania cieplarek w klasycznym rozumieniu ich znaczenia. Są jednak takie grupy materiałów, których zakres ten ogranicza się do 100st C. Do takich badań cieplarki nadają się idealnie. Badanie zazwyczaj polega na podgrzewaniu badanej próbki, a następnie na gwałtownym jej studzeniu. Eksperyment jest powtarzany tak długo, aż przedmiot nie ulegnie zniszczeniu.

3. Obserwowanie krystalizacji

Kryształy wielu substancji kryją w sobie olbrzymi potencjał. Nie wszystkie mechanizmy krystalizacji zostały również poznane. Jak jednak powszechnie wiadomo, im wolniej krystalizacja przebiega, tym bardziej idealny kryształ dostajemy. Aby jednak badać, jakie są idealne warunki krystalizacji danych substancji, potrzebujemy cieplarek. Dzięki nim możemy badać na przykład zależność szybkości krystalizacji w od temperatury układu, możemy badać tę zależność, zmieniając jednocześnie stężenie roztworu, albo zmieniać szybkość krystalizacji (przyspieszając i zwalniając), za pomocą cyklicznych zmian temperatury, pamiętając, że sama szybkość krystalizacji również się zmienia wraz z jej postępem, ponieważ stężenie substancji krystalizującej w roztworze maleje. Powyższy opis pokazuje, jak bardzo złożony może być proces badania tego z pozoru prostego zjawiska. Do takich badań potrzebne są cieplarki, które same będą w stanie zmieniać parametry nawet wtedy, kiedy w laboratorium nie ma obsługi.

4. Testy stabilności w badaniach farmaceutycznych

Badanie stabilności w badaniach farmaceutycznych z grubsza polega na wygrzewaniu leków w danej temperaturze przez długi okres i sprawdzanie, czy leki te zachowały swoje właściwości, albo co gorsza, czy w trakcie testu nie wydzieliły się potencjalnie groźne substancje. Tylko dzięki takim badaniom wiemy, jak długo, oraz w jakich warunkach powinniśmy przechowywać lekarstwa.

Inspirowane: Wamed.pl – producent sprzętu medycznego