Type to search

Naprawy spawalnicze urządzeń UTB – dlaczego mogą być przeprowadzone jedynie przez specjalistów?

Podziel się

Urządzenia Transportu Bliskiego, czyli w skrócie UTB to duża grupa urządzeń, takich jak: suwnice, wciągarki, dźwigi czy wózki widłowe, pozwalające przemieścić ładunki na niewielkich odległościach. Stosowane są w zakładach wytwórczych, na warsztatach lub budowach. Ze względu na wysokie zagrożenie podczas prac z wykorzystaniem UTB, są one poddawane regularnym przeglądom i naprawom oraz podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Wymagania zakładu wykonującego naprawy spawalnicze urządzeń UTB

Naprawy spawalnicze urządzeń UTB są obarczone wymogami prawnymi. Zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym, do wykonywania napraw upoważnione są wyłącznie zakłady, posiadające decyzję Urzędu Dozoru Technicznego. Żeby ją uzyskać, muszą spełnić szereg warunków, dotyczących zarówno posiadanego sprzętu, kompetencji personelu jak i stosowanej technologii wykonywania napraw.

Pod szczególnym nadzorem znajduje się proces specjalny – spawanie. Ma on szczególne znaczenie podczas wykonywania napraw, ponieważ w elementach urządzeń, odpowiedzialnych za przenoszenie dużych ciężarów często pojawiają się uszkodzenia i pęknięcia, które wynikają ze zmęczenia materiału.

Wymagania odnośnie procesu spawania podczas naprawy UTB

Procesu spawania podczas napraw UTB mogą się podjąć wyłącznie pracownicy, posiadający uprawnienia spawalnicze w danej metodzie, nadane przez UDT. Wykonują oni prace w oparciu o uzgodnioną wcześniej z urzędem technologię, a wykonane spoiny są poddawane rygorystycznym badaniom nieniszczącym. Do każdej wykonanej naprawy opracowywana jest dokumentacja, opisująca przebieg wykonywanych czynności.

Często zdarza się, że elementy urządzenia nie nadają się do spawania i dlatego konieczna jest ich wymiana w całości. Ważne jest wówczas zastosowanie profesjonalnego, precyzyjnego sprzętu, który pozwoli na wykonanie elementu z grubej, często trudno obrabialnej stali.

Podczas procesu spawania istotne jest dotrzymanie parametrów określonych w instrukcji technologicznej. Prawidłowo oczyszczone brzegi elementów pozwalają na eliminację dyskwalifikujących przyklejeń, pęknięć lub innych wad spawalniczych.

Podsumowanie

Urządzenia transportu bliskiego przenoszą duże ciężary na małe odległości. Podczas pracy musi być zapewnione bezpieczeństwo, zarówno ze względu na zdrowie i życie pracowników przebywających w polu manewrowym pojazdu, jak i transportowanego, często cennego ładunku. Ważne jest zatem, aby powierzyć naprawy spawalnicze urządzeń UTB specjalistom, posiadającym uprawnienia UDT, wykwalifikowany personel oraz dysponującym urządzeniami, które precyzyjnie przygotują uszkodzony element do procesu spawania.