Type to search

Książka przychodów i rozchodów – zasady prowadzenia

Podziel się

Mali podatnicy najczęściej wybierają prowadzenie książki przychodów i rozchodów w celu rozliczenia na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Istotne jest jednak, aby sumiennie wywiązywać się z wyliczeń zobowiązań podatkowych. Pewnych zasad musi przestrzegać każdy płatnik.

Kiedy należy założyć książkę przychodów i rozchodów?

Książkę przychodów i rozchodów należy założyć w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Gdy już masz działalność, 1 stycznia każdego roku należy wprowadzić do dokumentacji firmowej nowy egzemplarz dotyczący bieżącego okresu rozliczeniowego.

Księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od upodobań właściciela firmy lub biura rachunkowego, z którego usług korzystasz. Pakiety księgowe ułatwiają dokumentowanie odliczeń od podatków, a także są przydatne przy unikaniu błędów w ramach zmieniających się ciągle przepisów. Przed tym mogą nas także uchronić usługi księgowe na Bemowie. Księgowa prowadząca KPiR zadba o regularne uzupełnianie wpisów, prawidłowe wyliczenia oraz ewentualne korekty, gdy zajdzie taka potrzeba.

Podstawowe zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów

Podstawową zasadą obowiązującą przy prowadzeniu książki przychodów i rozchodów jest wykonywanie tego obowiązku w sposób rzetelność, jasność i przejrzystość. Żaden wpis tam znajdujący się nie może budzić wątpliwości, zarówno jeżeli chodzi o przychody, jak i wydatki.

Księga przychodów i rozchodu powinna być prowadzona w formie tabelarycznej, z podziałem na kolumny i wiersze. Gwarantuje to uporządkowanie wpisów i bezproblemowe zapoznanie się z każdą z rubryk.

Pod koniec każdego miesiąca należy dokonać podsumowania przychodów oraz wydatków w określonej kolumnie. Wyliczenia są pomocne przy ustalaniu zobowiązań podatkowych.

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a także wprowadzania konkretnych wydatków w koszty firmowe określa art. 22 ust. 1.

Jakie są najważniejsze elementy książki przychodów i rozchodów?

W książce przychodów i rozchodów muszą znaleźć się wszystkie transakcje, jakich dokonuje firma w danym miesiącu. Są to więc zapisy dotyczące przychodów ze świadczonych usług, sprzedaży towarów, ale także poniesione wydatki m.in. opłacone faktury za usługi telekomunikacyjne czy za zakup niezbędnego do biura sprzętu. Wydatki muszą być więc związane z bieżącą działalnością firmy.

 

Czego nie można ująć w księdze przychodów i rozchodów?

Co do zasady w KPiR nie wpisuje się zaliczek na poczet zakupu towarów lub usług, które faktycznie nie wydarzą się w bieżącym miesiącu, a są jedynie zaplanowaną inwestycją. Taki wpis pojawić może się dopiero wtedy, gdy faktycznie przedsiębiorca dokona zakupu.

W księdze przychodów i rozchodów nie zapisuje się także wysokości przyznanych dotacji, jak i wartości dotyczących opakowań zwrotnych. Nie należy także uwzględniać żadnych kwot dotyczących przyszłych zysków, jak i wydatków związanych z inwestycją.