Type to search

Spedycja międzykontynentalna z Chin – frachtem morskim czy koleją?

Podziel się

Chiny w ciągu minionych kilku dekad z kraju gospodarczo zacofanego stały się ważną potęgą ekonomiczną świata. Zajmują się one obecnie budową wielkich korporacji, szukają nowych rynków zbytu i stawiają na rozwój sieci transportowej umożliwiającej wymianę towarów z państwami europejskimi. W tej kwestii ważnym partnerem dla Państwa Środka jest Polska, której położenie geograficzne ma kluczowe znaczenie.

Produkty pochodzące z Chin są dla nas nader atrakcyjne dzięki niskiej cenie, która nawet po uwzględnieniu kosztów transportu i cła, ciągle jest konkurencyjna. Tempa również nabiera transport towarów z Polski do Państwa Środka, i podobnie, jak eksport z Chin do Polski, wzrósł niemal 2-krotnie od roku 2007.

Nowy Jedwabny Szlak

W ostatnich latach zagadnienie spedycji międzykontynentalnej z Chinami łączone jest z projektem Nowego Jedwabnego Szlaku, który na nowo może stać się łącznikiem dla kontynentu euroazjatyckiego. Ma on połączyć Chiny z krajami Europy, Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej.

Nowy Jedwabny Szlak (określany również mianem Jeden pas, Jedna droga) to projekt realizowany przez Chiny od 2013 roku. Z każdym rokiem nabiera on bardziej realnych kształtów. Według założeń ma ona uwzględniać:

 • część lądową (Pas Ekonomiczny Jedwabnego Szlaku) – obejmującą rozwój infrastruktury transportowej na terenie Chin i Europy;
 • część morską (Morski Jedwabny Szlak) – obejmującą kraje Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz Afryki Zachodniej.

W latach 2014-2016 przedstawiciele biznesu z Chin podpisali umowy o wartości około 305 mld dolarów związane z rozbudową części lądowej i morskiej Nowego Jedwabnego Szlaku.

Wymiana towarów między Polską a Chinami

Spedycja drogą morską między Polską i Chinami jest bardzo powszechnie wykorzystywana i stanowi realną konkurencję dla transportu lądowego. Korzystają z niej zarówno duże koncerny międzynarodowe, jak i niewielkie przedsiębiorstwa. Polska jest jednym z europejskich państw prowadzących wymianę handlową drogą morską. Już od dawna staramy się korzystać z dostępu do Morza Bałtyckiego, lecz dopiero w ostatnich latach napływ towarów drogą morską uległ wyraźnemu nasileniu. W kontenerach z Chin trafia do Polski m.in. odzież, obuwie, zabawki, elektronika.

Spedycja drogą morską – 30-40 dni w jednym kontenerze

Transport morski jest tańszy, niż spedycja lotnicza, jednak należy pamiętać, że jest on wydłużony w czasie, trwa ok. 30-40 dni. Transport ten odbywa się przy użyciu specjalnie dostosowanych statków towarowych – przede wszystkim kontenerowców, które dzięki dużej pojemności są powszechnie stosowane do przewozu towarów o masie wielu ton i objętości dziesiątek metrów sześciennych.

Firmy spedycyjne, dostosowując swoją ofertę do potrzeb klientów, proponują transport pełnokontenerowy lub drobnicowy. Najbardziej opłacalny spośród wymienionych jest transport całego kontenera. Jest to tania, ale i szybka forma transportu morskiego. Otóż zdecydowanie prościej jest zarezerwować cały kontener, niż szukać wolnego miejsca w transporcie drobnicowym, który polega na łączeniu kilku mniejszych towarów w jednym kontenerze.

Transport kolejowy z Chin

Bardzo dużo przedsiębiorców rezygnuje z transportu drogą morską, z uwagi na wydłużony czas trwania takiej operacji. Wtedy należy się zastanowić nad innym możliwym rozwiązaniem, trzeba wybrać między drogim, ale szybkim, transportem lotniczym, a transportem kolejowym, który jest:

 • tańszy, niż fracht lotniczy;
 • szybszy, niż transport drogą morską (trwa około 2 tygodni);
 • mniej szkodliwy dla środowiska (mniejsza emisja gazów cieplarnianych) niż transport lotniczy;
 • zdecydowanie bardziej bezpieczny (mniej kolizyjny), niż transport drogowy.

Transport kolejowy w ofercie firm spedycyjnych

W ofercie wielu firm spedycyjnych znajduje się kompleksowa usługa transportu kolejowego z Państwa Środka do Europy. Taka trasa przebiega między innymi przez:

 • Chiny,
 • Kazachstan,
 • Rosję,
 • Białoruś,
 • Polskę,

Ponadto, podobnie jak w przypadku transportu drogą morską, również spedycja kolejowa opiera się na zastosowaniu kontenerów, które usprawniają przewóz towarów na duże odległości.

Źródło: Symlog – spedycja międzynarodowa