Type to search

Wybór sprężarki ekonomicznej i wydajnej – kluczowe parametry

Podziel się

Sprężarki to urządzenia, których zadaniem jest sprężanie powietrza lub innych gazów. Na rynku spotkać się można z różnymi ich rodzajami, które różnią się od siebie bazową ceną oraz kosztami codziennej eksploatacji. Na co zwracać uwagę podczas zakupu kompresora do swojego przedsiębiorstwa? Jakie najważniejsze parametry sprężarek wpływają na ich wydajność oraz ekonomiczność?

Kluczowe parametry sprężarek wpływające na ich ekonomiczność i wydajność

Zakłada się, iż cena zakupu sprężarki stanowi jedynie 20% wszystkich wydatków ponoszonych w związku z pozyskaniem i eksploatacją tego typu urządzenia. Pozostałe 80% stanowią pozostałe koszty użytkowania. Największy wpływ na to drugie ma kilka podstawowych parametrów, na które warto zwrócić uwagę już podczas zakupu. Tak więc koszty eksploatacji sprężarki zależą w dużej mierze od jej mocy (parametr ten jest bardzo mało miarodajny, gdyż większość współcześnie produkowanych urządzeń jest przewymiarowana), a ściślej od ilości pobieranej przez nią energii. Oczywiście, zużycie prądu lub paliwa jest w duże mierze uwarunkowane zapotrzebowaniem na sprężone medium czy też częstością załączania się urządzenia. Niemniej jednak poszczególne kompresory można ze sobą porównać dzięki wskaźnikowi mocy specyficznej (określa on ilość kilowatów energii zużywanych wygenerowanie jednego metra sześciennego sprężonego gazu w ciągu jednej minuty). Dla przykładu, sprężarki śrubowe bezolejowe marki BOGE o mocy 30 do 45 kW charakteryzują się wydajnością nawet do 7,30 metrów sześciennych na minutę. W dużej mierze jest to możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu falowników dla silnika głównego i silnika wentylatora oraz napędu bezpośredniego 1:1.

Jeśli chodzi o inne parametry wpływające istotnie na cenę eksploatacji danej sprężarki, to należy wymienić wymaganą częstość przeglądów konserwacyjnych (7% kosztów całkowitych). Z tego też powodu preferowane są rozwiązania najbardziej bezawaryjne i bezobsługowe. Dla przykładu firma BOGE swoje sprężarki śrubowe bezolejowe wyposażyła w system automatycznego smarowania łożysk znajdujących się w silniku oraz wentylatorze, co zapobiega przypadkowemu zatarciu się tych elementów.

Ostatnim z istotnych aspektów wpływających na całkowitą cenę użytkowania sprężarki w danym zakładzie jest koszt jej podłączenia do już istniejącej instalacji. Według różnych szacunków nie powinien on przekraczać 2% przy zastosowaniu kompatybilnych systemów rurociągów transportujących sprężony gaz. Konieczność dokonania różnego rodzaju przeróbek może znacznie zwiększyć koszt implementacji kompresora.

Podsumowanie

Zakup, montaż oraz dalsze użytkowanie sprężarki jest dla każdego przedsiębiorstwa dużą inwestycją, która może generować liczne krótko oraz długofalowe koszty. Z tego też względu przed wyborem konkretnego modelu urządzenia każdy inwestor powinien przeanalizować specyfikę różnych oferowanych na rynku urządzeń i wybrać to, które mu najbardziej odpowiada i jest kompatybilne do już zamontowanej w jego firmie instalacji.