Type to search

Belka nadprożowa – charakterystyka i wykorzystanie

Podziel się

Belka nadprożowa wraz z nadmurówką tworzy tak zwane nadproże, czyli jeden z podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku, znany i stosowany już od starożytności. Nadproże, kiedyś bogato zdobione i wykonywane często w formach przesklepionych, miało przede wszystkim rozwiązywać kwestię obciążeń. Współcześnie nadproża są ukryte pod warstwą elewacji i konstruowane przy pomocy belek. Co jest ważne przy budowie nadproży? Jakie korzyści płyną z zastosowania belki nadprożowej z betonu komórkowego?

Czym jest nadproże i do czego się je wykorzystuje?

Nadproże stanowi niezbędny element konstrukcyjny budynku, podporę, którą umieszcza się nad otworami w ścianach. Jego zadaniem jest przejmowanie obciążeń znad otworu i przenoszenie go na mur po obu stronach wnęki. Rola nadproży jest szczególnie istotna w ścianach nośnych, ale nadproża stosuje się również nad otworami w ścianach działowych. Najczęściej spotykane są nadproża drzwiowe i okienne, jednak element ten występuje także przy różnego rodzaju przejściach, wykuszach czy innych otworach w murze.

Czym jest belka nadprożowa i z jakich materiałów powinna być wykonana?

Belka nadprożowa jest spójnym elementem budowlanym stanowiącym podstawę nadproża. Istnieje kilka sposobów wykonywania belek nadprożowych. Zasadniczo można podzielić je na trzy grupy: żelbetowe, zespolone i systemowe.

Nadproża z belek żelbetowych wytwarza się w całości na miejscu budowy. Początkowo konstruuje się zbrojenie ze stali żebrowanej, a następnie tworzy się szalunek z desek, płyt lub sklejki, który zalewa się betonem. Rozstaw prętów zbrojeniowych oraz ich grubość i rodzaj stali, z których są wykonane, dobierane są przez konstruktora obiektu.

Nadproża z belek zespolonych wykonywane są częściowo z elementów prefabrykowanych, które instaluje się nad otworem. W przypadku niektórych typów nadproży zespolonych belki następnie wzmacnia się za pomocą zbrojenia i zalewa betonem. Spotykane są również prefabrykaty z gotowym zbrojeniem.

Z kolei belki systemowe są w całości wytwarzane w zakładzie produkcyjnym i od razu gotowe do użycia. Nie wymagają wykonywania żadnego szalunku i betonowania na miejscu budowy. Mogą być wykonane z różnych materiałów.

Jakie zalety posiadają belki nadprożowe z betonu komórkowego?

Częstym problemem przy konstruowaniu nadproża jest niewłaściwe zabezpieczenie tego elementu konstrukcyjnego przed ewentualnymi stratami ciepła. Głównie w przypadku monolitycznych, żelbetowych nadproży problematyczna okazuje się kwestia powstawania mostków cieplnych. Co w praktyce może doprowadzić do znacznych strat ciepła. Tego typu zjawisko nie występuje jednak w przypadku zastosowania nadproży z betonu komórkowego. Materiał ten dzięki swojej porowatej strukturze posiada bowiem dużą izolacyjność termiczną. Do innych zalet nadproży z betonu komórkowego można zaliczyć wysoką mrozoodporność, łatwość obróbki oraz ognioodporność. Co więcej użycie belki nadprożowej z betonu komórkowego wiąże się z brakiem konieczności tworzenia szalunku oraz dodatkowego betonowania, w przeciwieństwie do nadproży żelbetowych i niekiedy zespolonych.

Zbrojona belka nadprożowa z betonu komórkowego jest elementem gotowym do użycia, który wystarczy osadzić na konstrukcji muru. Dzięki temu można od razu kontynuować prace budowlane, bez oczekiwania na zawiązanie się betonu. Zbrojone belki nadprożowe znajdą zastosowanie w przypadku nośnych fragmentów konstrukcji.

Natomiast belki nadprożowe z betonu komórkowego, które nie są zbrojone, stanowią lżejszy, gotowy prefabrykat, który będzie odpowiedni szczególnie do nadproży okiennych lub drzwiowych w ścianach działowych.

Poprzedni Artykuł