Type to search

Budowa metra jest bezpieczna

Podziel się

Budowa metra jest bezpieczna

Budowa metra jest bezpieczna

Wszystkie kontrakty będą realizowane bez zakłóceń – zapewniają przedstawiciele firmy Astaldi, wykonawcy II linii metra. Sytuacja ogólnoświatowego przedsiębiorstwa branży budowlanej nie wpłynie na realizację budowy podziemnej kolei w Warszawie.

– Znamy sytuację firmy Astaldi, która jest jednym z wykonawców rozbudowy metra w stolicy. Mamy także zapewnienia, że przedsiębiorstwo w dalszym ciągu będzie realizować warszawskie kontrakty zgodnie z podpisanymi umowami. Dotychczasowa współpraca układała się bez zastrzeżeń i mamy nadzieję, że w dalszym ciągu tak pozostanie – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dotychczas Astaldi S.p.A. wspólnie z Gülermak A.Ş., wybudowała w Warszawie centralny odcinek drugiej linii metra. Obecnie jest również samodzielnym wykonawcą rozbudowy II linii metra na Pradze-Północ i Targówku o stacje Szwedzka, Targówek i Trocka. Roboty na tym odcinku wyprzedzają harmonogram, a termin ukończenia inwestycji – w maju 2019 r. – jest niezagrożony. Prace są na tyle zaawansowana, że budowniczym udało się już odtworzyć fragment ulicy Ossowskiego – wybudowany nad placem budowy. Wkrótce warszawiacy będą korzystać także z ulicy Trockiej.

Bezpieczna jest również realizacja umowy zawartej na rozbudowę II linii metra na Bródnie. Tu Astaldi jest członkiem konsorcjum, którego liderem jest turecki Gülermak. Prace przy realizacji tego kontraktu rozpoczęły się niezwłocznie po jego podpisaniu. Już w poniedziałek, 1 października do opiniowania złożona została pierwsza organizacja ruchu. Za kilka tygodni na Bródnie pojawią się pierwsze płoty i plac budowy.

Obecnie Warszawa, w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych, żąda od firmy Astaldi S.p.A. dokumentów potwierdzających jej gotowości i możliwości realizacji kontraktu na rozbudowę linii M2 na Bemowo wraz z budową STP Mory. Odcinek ten będzie również budować konsorcjum firm Gülermak i Astaldi. Po otrzymaniu wyjaśnień oraz należytej gwarancji bankowej możliwe będzie popisanie umowy na realizację tej inwestycji.

Przed nami również podpisanie umowy na rozbudowę metra o stacje Ulrychów i Powstańców Śląskich. Najkorzystniejszą ofertę w tym przetargu złożyło również konsorcjum firm Gülermak (lider) i Astaldi (członek konsorcjum). Oba przedsiębiorstwa zgodnie zapewniają, że realizacja przedsięwzięć w ramach konsorcjum będzie realizowana bez zakłóceń – zarówno finansowych, jak i operacyjnych. Konsorcjanci podkreślają również dysponowanie odpowiednimi zasobami i wiedzą, by skutecznie i szybko zakończyć rozbudowę drugiej linii metra w Warszawie.

opublikowano 2 października 2018r.