Type to search

Dodatkowe środki na infrastrukturę sportową

Podziel się

Modernizacja warszawskich obiektów sportowych i propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców to zadania, które dla m.st. Warszawy są priorytetowe. Wsparcie modernizacji warszawskich obiektów sportowych przez samorząd Mazowsza to efekt dobrej współpracy i wspólnej troski o jak najszersze propagowanie aktywności dzieci i młodzieży. Warto zaznaczyć, że ponad 30% uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w warszawskich szkołach mieszka poza Warszawą, najczęściej na Mazowszu. Dlatego cieszę się, że wraz z samorządem Mazowsza określamy wspólne cele, które znajdują odzwierciedlenie we wsparciu finansowym warszawskich inwestycji sportowych – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 

 7 warszawskich dzielnic – Białołęka, Mokotów, Praga-Północ, Targówek, Ursynów, Wola oraz Żoliborz – otrzymają w sumie 680 tys. zł.

 Skateparki, pumptracki, place rekreacyjno-sportowe czy nowe boiska to tylko przykłady projektów, na realizację których można pozyskać wsparcie z naszego budżetu. To niezwykle ważne inwestycje, które służą nie tylko młodszym, ale coraz częściej również starszym mieszkańcom regionu. Tylko w ubiegłym roku dofinansowaliśmy w sumie 115 projektów. Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje było tak duże, że musieliśmy podwoić pulę dostępnych środków z 5 do 10 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 W ramach prac zmodernizowane i wyremontowane zostaną: boisko przy ul. Picassa na Białołęce, tor wrotkowo-rolkowy na Mokotowie, nawierzchnia hali sportowej na Pradze-Północ, boisko szkolne do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114 na Targówku, skatepark i pumptrack na Ursynowie, pływalnia Delfin na Woli oraz sauny i miejsca wypoczynku na Żoliborzu.

Umowy w ramach programu zostały podpisane przez Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego, Elżbietę Lanc – członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz burmistrzów dzielnic, które są beneficjentami.

Pozostałe środki, które są niezbędne do przeprowadzenia prac, będą pochodzić z budżetu m.st. Warszawy. 

W tym roku na budowę nowych i modernizację już istniejących obiektów sportowych Samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł.