Type to search

Szersze wsparcie dla najemców w czasie koronawirusa

Podziel się

Dotychczasowy mechanizm jednokrotnego obniżenia czynszu (przez maksymalnie 3 miesiące w okresie 5 lat) z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych okazał się niewystarczający. Nie uwzględniał sytuacji nadzwyczajnych, jak pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Przedsiębiorca, który korzystał z takiej obniżki czynszu „pozbawiał się” tej możliwości przez kolejne 5 lat. Teraz to się zmieni.

– Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że istniejąca do tej pory możliwość obniżenia czynszu jest niewystarczająca w przypadku pojawienia się zagrożenia takiego jak koronawirus. Dlatego rozszerzamy pomoc dla przedsiębiorców – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Od 17 lipca obowiązuje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 947/2020 zmieniające zasady najmu lokali użytkowych. Rozszerza ono możliwość udzielenia wsparcia najemcom miejskich lokali użytkowych poprzez obniżki czynszu.

Miasto będzie mogło obniżyć czynsz, gdy z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przez rząd dochody najemcy spadną lub będzie on musiał zamknąć lokal. Okres obniżki będzie przedłużony o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów, jeśli kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. W takich przypadkach najemca będzie mógł skorzystać z obniżki nawet, jeśli zrobił to już w okresie ostatnich 5 lat.

Od marca 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało dotychczas ponad 3000 warszawskich przedsiębiorców na łączną kwotę 20 mln zł.

Druga zmiana dotyczy wprowadzenia poręczenia przez inny podmiot kaucji, która może zastąpić wpłatę na konto wynajmującego. Podmiot poręczający musi spełnić szereg warunków. Najemca lokalu w przypadku skorzystania z takiej pomocy nie blokuje sobie pieniędzy, które będzie mógł przeznaczyć na rozwój swojej działalności.