Type to search

Komunikacja miejska – lubimy zasięg, częstotliwość i czas jazdy

Podziel się

Komunikacja miejska – lubimy zasięg, częstotliwość i czas jazdy

Komunikacja miejska – lubimy zasięg, częstotliwość i czas jazdy

Funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego dobrze ocenia 93 proc. pasażerów. Również 93 proc. określa jego jakość jako bardzo dobrą lub dobrą. To wyniki najnowszego Barometru Warszawskiego.

W czerwcu tego roku na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy, zrealizowane zostało kolejne badanie Barometru Warszawskiego. W badaniu mieszkańcy pytani są o opinię na temat najważniejszych obszarów życia w stolicy. Respondentów pytano m.in. o komunikację miejską.

To najchętniej wybierany przez warszawiaków środek transportu. Autobusy, tramwaje, metro i pociągi przewożą ponad miliard pasażerów rocznie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem z komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro) 52 proc. badanych korzystało codziennie lub prawie codziennie. Przynajmniej raz w tygodniu podróżowało nią 19 proc. pytanych. Tylko 8 proc. mieszkańców nie korzystało wcale z komunikacji miejskiej.

Funkcjonowanie WTP dobrze ocenia 93 proc. badanych. Jednocześnie 93 proc. osób biorących udział w badaniu, poproszonych o określenie jakości podróżowania komunikacją miejską przypisało jej noty bardzo dobre i dobre.

Najważniejszymi dla pasażerów pozytywnymi cechami warszawskiej komunikacji są: zasięg (można prawie wszędzie dojechać) – 24 proc., dobra częstotliwość kursowania – 19 proc. i czas jazdy – 12 proc. Wymieniano także: odpowiednio gęsto rozstawione przystanki, dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, punktualność i wprowadzenie autobusów niskopodłogowych.

Skarżono się m.in. na: tłok, niepunktualność, nieodpowiednią temperaturę, nieprzyjemny zapach, wysokie ceny biletów, czas jazdy i brak kultury osobistej ze strony pasażerów.

Uczestnicy badania zostali także zapytani o najważniejsze zadania z zakresu transportu i komunikacji miejskiej, jakie stoją przed władzami Warszawy. Z inwestycji komunikacyjnych najczęściej wymieniano: rozbudowę sieci metra (29 proc.), modernizację i budowę nowych tras tramwajowych (po 6 proc.) oraz uprzywilejowanie komunikacji autobusowej i tramwajowej na drodze i wymianę taboru na nowoczesny (po 2 proc.).

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3 proc. Wykonawca badania w 2019 r.: Danae Sp. z o.o.

opublikowano 23 sierpnia 2019r.

Poprzedni Artykuł