Type to search

Mózg Metra Warszawskiego

Podziel się

Mózg Metra Warszawskiego

Mózg Metra Warszawskiego

Centralna Dyspozytornia Metra Warszawskiego na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty to miejsce, z którego dyspozytorzy zarządzają funkcjonowaniem obydwu linii podziemnej kolei. Stąd sterują nie tylko ruchem pociągów ale także pracą urządzeń torowych, wentylacją, schodami ruchomymi, oświetleniem.

Na kilku stanowiskach dyspozytorskich, wśród monitorów i klawiatur komputerowych, w ciszy i skupieniu pracują ludzie odpowiedzialni za ruch pociągów na obydwu liniach warszawskiego metra. Centralne miejsce dyspozytorni zajmuje dyżurny koordynujący pracę dyspozytorów – po prawej ma tych od II linii, a po lewej od I linii metra. Dyspozytorzy kontrolują ruch pociągów – wiedzą, gdzie jest każdy skład, z jaką prędkością się porusza, znają ustawienie rozjazdów, mają informacje o wszystkich niespodziewanych zdarzeniach w ruchu. Za nimi, w oddzielnych pomieszczeniach pracują dyspozytorzy kontrolujący pracę urządzeń technicznych – dyspozytor energetyczny odpowiedzialny za zasilanie i oświetlenie; dyżurny automatyk odpowiedzialny za łączność, napędy i rozjazdy; dyspozytor techniczny zarządzający wentylacją, windami i schodami ruchomymi.

Do tych stanowisk dołączyli wartownicy Straży Metra Warszawskiego – jest tutaj stanowisko dowódcy zmiany strażników i stanowiska monitoringu metra. Strażnicy mają dostęp do kilkuset kamer zainstalowanych w metrze. Z każdej z nich mogą mieć natychmiastowy podgląd, szybko przekazać informacje o nietypowym zdarzeniu do dyżurnego, który podejmuje decyzje co do dalszego postępowania. Przeniesienie stanowisk Straży Metra Warszawskiego do Centralnej Dyspozytorni przyspiesza komunikację między służbami metra i reagowanie na kryzysowe sytuacje.

Powiększ zdjęciePowiększ zdjęcie

opublikowano 29 czerwca 2018r.
ostatnia aktualizacja 2 lipca 2018r.