Type to search

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe – zaproszenie na galę

Podziel się

Uroczystość będzie okazją do zapoznania się z tematyką nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także do spotkania w gronie przedstawicieli wielu często odległych dziedzin nauki, których łączy wspólne zainteresowanie badawcze – Warszawa.

O nagrodę ubiegają się autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach warszawskich w roku poprzedzającym daną edycję. W wyborze laureatów brała udział Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele wiodących warszawskich szkół wyższych, a także przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy. Główne kryteria oceny to: wartość naukowa, w tym przyjętą metodologię, sposób ujęcia problemu, a także jego umieszczenie w kontekście rozwoju Warszawy i możliwość zastosowania wyników w działaniach Urzędu lub jednostek m.st. Warszawy.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy prac wyróżnionych – po 3 tys. zł.

Naukowa Warszawa

Poprzedni Artykuł
Następny Artykuł

Następny