Type to search

Realizacja tarczy antykryzysowej – apel miast do rządu

Podziel się

W związku z sytuacją epidemiczną przedsiębiorcy, pracodawcy i organizacje pozarządowe mogą się starać o niskooprocentowane pożyczki i dofinansowanie z powiatowych urzędów pracy. Obsługą wniosków składanych w ramach tarczy antykryzysowej rząd obarczył samorządy.

Do Urzędu Pracy m.st. Warszawy wpłynęło już ponad 114 tys. wniosków. Wypłaciliśmy 51 mln zł wsparcia. To już blisko połowa wszystkich przyznanych nam przez rząd środków. Aby poradzić sobie z zadaniem, inwestujemy w zakup komputerów niemal 500 tys. zł. Szkolimy i kierujemy też do spraw związanych z rządową tarczą 150 pracowników urzędu miasta.  

Robimy wszystko, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców, którzy są w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii. Zależy nam, żeby jak najszybciej uzyskali realną pomoc. Jednak konieczne jest wprowadzenie pilnych zmian. Oczekiwane przez nas, samorządowców, zmiany prawa w tym zakresie nie zostały nadal wprowadzone – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Potrzebne są konkretne rozwiązania

Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich w piśmie do premiera z 20 maja podkreślają, że konieczne jest usprawnienie procesu rozpatrywania wniosków. Proponują konkretne rozwiązania:

 • automatyzację procesu obsługi wniosków – urzędy pracy powinny zajmować się tylko tymi wnioskami, w których system zaraportuje błąd;
 • wprowadzenie narzędzia informatycznego do automatycznego umorzenia mikropożyczki przez firmy, które przez trzy miesiące utrzymają działalność;
 • rezygnację z konieczności uzupełniania formularza o pomocy publicznej;
 • umożliwienie przekazywania przez portal praca.gov.pl dokumentów do innego urzędu;
 • zapewnienie możliwości przyporządkowania wniosków składanych przez portal praca.gov.pl do urzędu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wprowadzenie automatycznego „przypisywania” przedsiębiorcy do określonej grupy wiekowej (do 30 roku życie i powyżej 30 roku życia) według numeru PESEL, a nie oddzielnego kalkulatora. Rozwiązanie to ułatwi  weryfikację wniosków i zmniejszy liczbę korekt;
 • zwiększenie możliwości przesyłania dokumentów do pracodawcy powyżej objętości 1 MB;
 • zwolnienie urzędów pracy z obowiązku weryfikowania wniosków z danymi zgromadzonymi w rejestrach (np. CEIDG, KRS);
 • umożliwienie realizacji wniosków ze starymi wzorami umów, również po 18 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy nie zwracali uwagi na zmianę wzoru i zgłaszali swoje kolejne wnioski na starych formularzach, zapisanych w komputerze – to rozwiązanie ograniczy liczbę wniosków, które muszą być wniesione ponownie.
 • zablokowanie możliwości modyfikowania przez wnioskodawców kalkulatorów dołączonych do wniosków;
 • ograniczenie obowiązków biurokratycznych poprzez odstąpienie od konieczności wzywania pracodawcy, który złożył jeden egzemplarz podpisanej umowy w wersji papierowej, do złożenia jej drugiego egzemplarza. Wystarczające będzie, jeśli egzemplarz podpisany obustronnie pozostanie w dokumentacji powiatowego urzędu pracy, zaś pracodawca otrzyma potwierdzoną za zgodność kopię.

Bieżąca praca pomimo zwiększonych obowiązków

Urząd Pracy m.st. Warszawy pracuje nieprzerwanie stacjonarnie od początku ogłoszenia stanu epidemii, również w soboty, a od 17 marca w sposób, wyłączający bezpośrednią obsługę klientów. Co ważne, cały czas prowadzone są podstawowe zadania, takie jak: rejestracja osób bezrobotnych (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub obsługa wniosków przesłanych pocztą tradycyjną), obsługa zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych, oferty pracy, obsługa dokumentów, związanych z legalizacją pracy cudzoziemców. Od początku kwietnia zarejestrowało się o ponad 30 proc. więcej bezrobotnych niż w przeciętnym miesiącu.

Stolica na tle innych miast

W Warszawie mamy ponad 460 tys. firm, które są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropoliach. W Poznaniu takich firm są 182  tys., w Krakowie – 142 tys., we Wrocławiu – blisko 120 tys., w Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku – 77,5 tys.

Do stołecznego urzędu pracy, poza firmami, które są zarejestrowane w stolicy w rejestrze regon, wnioski składają również firmy, które prowadzą tu swoją działalność oraz te, które prowadzą działalność w całym kraju.

Dotychczas w Warszawie przedsiębiorcy złożyli ok. 114 tys.  wniosków. Rozpatrzono 12 tys. z nich. Do tej pory wypłaciliśmy blisko 51 mln zł wsparcia.