Type to search

Realizacja Tarczy antykryzysowej – odpowiedzialność przerzucona na samorządy

Podziel się

W związku z sytuacją epidemiczną przedsiębiorcy, pracodawcy i organizacje pozarządowe mogą się starać o niskooprocentowane pożyczki i dofinansowanie z Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Od 2 kwietnia w ramach Tarczy antykryzysowej wpłynęło 101 tys. wniosków.

Chodzi dokładnie o cztery instrumenty wsparcia:

· niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,

· dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników,

· dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną i niezatrudniającego pracowników,

· dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

W ciągu miesiąca spłynęło do nas cztery razy więcej wniosków o wsparcie z Funduszu Pracy niż zwykle rozpatrujemy rocznie, a Ministerstwo nie udzieliło nam żadnego wsparcia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Wobec braku pomocy informatycznej, Warszawa inwestuje w zakup komputerów. Jest to niemal 500 tys. zł. Delegujemy też do urzędu pracy 150 pracowników urzędu miasta. Robimy wszystko, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków, aby przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii, mogli jak najszybciej uzyskać realną pomoc – dodaje.

Stolica na tle innych miast

W Warszawie mamy ponad 400 tys. firm, które są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropoliach. W Krakowie takich firm są 142 tys., we Wrocławiu – blisko 120 tys., w Poznaniu – 111 tys., w Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku – 77,5 tys.

Na 30 kwietnia 2020 r. w Warszawie o same mikropożyczki starało się ponad 62 tys., w Poznaniu – 33,5 tys., w Krakowie – 31,7 tys., we Wrocławiu – 27,4 tys., a w Gdańsku – 24,5 tys. wnioskodawców.

Do 30 kwietnia wypłacono wsparcie w Warszawie na kwotę 14,8 mln zł, w Poznaniu na kwotę 10,3 mln zł, w Krakowie – 5,8 mln zł, we Wrocławiu 4,4 mln zł, a w Gdańsku 14,1 mln zł.

Każdego dnia spływa do nas ok. 4 tys. wniosków. Aby rozpatrzyć tylko kwietniowe wnioski, złożone w ramach tarczy antykryzysowej, Urząd Pracy m.st. Warszawy musiałby pracować ponad rok, nie zajmując się niczym innym. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Zdarza się, że zawierają błędy, wówczas prosimy o korektę lub ich uzupełnienie.

Bieżąca praca pomimo zwiększonych obowiązków

Urząd Pracy m.st. Warszawy pracuje nieprzerwanie stacjonarnie od początku ogłoszenia stanu epidemii, również w soboty, a od 17 marca w sposób, wyłączający bezpośrednią obsługę klientów. Co ważne, cały czas prowadzone są podstawowe zadania, takie jak: rejestracja osób bezrobotnych (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub obsługa wniosków przesłanych pocztą tradycyjną), obsługa zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych, oferty pracy, obsługa dokumentów, związanych z legalizacją pracy cudzoziemców. Od początku kwietnia zarejestrowało się o ponad 30 proc. więcej bezrobotnych niż w przeciętnym miesiącu.

W sumie od początku kwietnia do stołecznego urzędu pracy wpłynęło ponad 110 tys. wniosków. Przed epidemią średnio miesięcznie wpływało ok. 3,5 tys. wniosków.