Type to search

Wypożyczaj i działaj!

Podziel się

Idea tego projektu jest prosta – zasoby są udostępniane na niekomercyjne działania społeczne, kulturalne, edukacyjne, otwarte dla mieszkańców Warszawy.

Spółdzielnia powstała ponad rok temu z inicjatywy dzielnicowych domów kultury, w wyniku chęci dzielenia się tworzonymi przez siebie produktami kultury i otwieraniem się na lokalne inicjatywy. To domy kultury jako pierwsze zamieściły informacje o tym, czym mogą się podzielić – dodały spektakle, wystawy, koncerty, ale też nietypowe przebrania, a nawet rzeźby. Teraz można wyszukać tu ponad 200 zasobów różnego typu, od spektakli teatru tańca i wystawy fotografii po ogrody, sale widowiskowe i warsztatowe, sprzęty do sztuki cyrkowej, drabiny, sztalugi, a nawet nagłośnienie. Każdy może dodać zasób, każdy może skorzystać ze Spółdzielni Kultury.

Różnorodne zasoby, które znaleźć można w Spółdzielni Kultury mogą pomóc w organizacji różnych działań, np. sąsiedzkiego pikniku, potańcówki, warsztatów, spotkań pasjonatów, miejskich spacerów, ale też np. dnia otwartego w szkole czy przedszkolu – podkreśla Greta Droździel-Papuga, koordynatorka projektu.

Obok domów kultury, Spółdzielnię w dużej mierze tworzą Miejsca Aktywności Lokalnej (tzw. MAL-e), które obok swojej codziennej pracy udostępniają swoją przestrzeń na realizację pomysłów i działań społecznych mieszkańców.

Na stronie www.spoldzielniakultury.waw.pl zasobów wyszukać możemy korzystając z filtrów, jakimi są: mapa dzielnic i kategorie zasobów.

Projekt realizowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.