Type to search

Złóż wniosek o opłatę jednorazową i skorzystaj z pełnej bonifikaty

Podziel się

Uchwaliliśmy wysokie bonifikaty, żeby z nich w pełni skorzystać trzeba dopełnić formalności i pilnować ustawowych terminów. Dlatego raz jeszcze apeluję do warszawiaków – jak najszybciej składajcie wnioski, by nie stracić pełnej bonifikaty – mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Decyduje data otrzymania dokumentu

Warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości do 30 listopada 2019 r. powinni najpóźniej do 31 stycznia br. zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). A po otrzymaniu informacji o wysokości należności – urząd ma na to 14 dni – wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego br.

Natomiast mieszkańcy, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r.  mają 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne 2 miesiące na wniesienie opłaty, po otrzymaniu informacji o wysokości należności.

Niezbędne wnioski można znaleźć na podstronie 19115, stronie Zarządu Mienia Skarbu Państwa i tutaj.

Po wpłacie wszyscy dostaną dokument potwierdzający spłatę należności. Następnym krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w dziale III księdze wieczystej, do którego należy załączyć otrzymane potwierdzenie spłaty.

Osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r., dostaną zwrot nadpłaty na konto lub w kasie urzędu dzielnicy.

A co się stanie jeśli nie zrobią tego w terminie? Wtedy mieszkańcy będą musieli wnieść pełną opłatę przekształceniową za rok 2019 (co do zasady w wysokości równej dotychczasowej opłacie rocznej), a 99- lub 98 proc. bonifikata zostanie naliczona za pozostały okres 19 lat. Analogicznie w kolejnych latach. Jeśli ktoś złoży wniosek dopiero w 2021 roku, będzie musiał zapłacić pełną opłatę za 2019 i 2020 rok, a bonifikata będzie przysługiwała za okres 18 lat.

Przekształcone nieruchomości – gdzie szukać?

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mogą sprawdzić, które nieruchomości zostały przekształcone w wyszukiwarce: warszawa19115.pl/przeksztalcenia 

Jeśli nieruchomość jest na liście, nie muszą wnosić opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2020 r., a z przysługującej bonifikaty skorzystają po otrzymaniu dokumentu. Dane w wyszukiwarce są stale aktualizowane (do czasu uwłaszczenia wszystkich nieruchomości podlegających przekształceniu na mocy ustawy).

Jeśli adresu nie ma jeszcze na liście, warto zgłosić się do urzędu dzielnicy lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa i dowiedzieć, co z przekształceniem i opłatą za użytkowanie wieczyste za 2020 rok.