Type to search

Projekt jest, stanowiska rządu brak

Podziel się

Projektowany przepis daje prawo do odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego w przypadku wszystkich budynków z więcej niż trzema lokalami mieszkalnymi. Dzięki temu lokatorzy zachowaliby prawne i trwałe zabezpieczenie swoich dotychczasowych mieszkań.

Niestety od czerwca br. Ministerstwo Sprawiedliwości nie miało czasu na przygotowanie stanowiska rządu do noweli tej ustawy, co wstrzymuje dalsze prace nad tym projektem – powiedział wiceprezydent Warszawy Witold Pahl, obecny na posiedzeniu.