Type to search

Przedłuż ważność i korzystaj ze zniżek

Podziel się

Warszawiacy, którzy mają już wgrany e-hologram na karcie miejskiej i zachowali uprawnienia do jego posiadania, powinni pamiętać o przedłużeniu jego ważności o kolejny rok. Można to zrobić w jednym z ponad 700 biletomatów stacjonarnych lub biletomatach pojazdowych w autobusach i pociągach SKM (obsługującym bilety kodowane na kartach zbliżeniowych). Cała operacja zajmuje zaledwie kilkanaście sekund.

Uprawnienie przysługuje mieszkańcom Warszawy, którzy dokonają rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w jednym ze stołecznych urzędów skarbowych.

Pierwszy raz e-hologram można wyrobić wyłącznie w wybranym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM lub Wydziale Obsługi Mieszkańców. Wystarczy złożyć wniosek i  jeden z dokumentów:

  • pierwszą stronę złożonego PIT-u za 2017 rok ze stemplem warszawskiego urzędu skarbowego poświadczającą rozliczenie podatku;
  • urzędowe poświadczenia odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2017 roku.

W ramach Karty warszawiaka i młodego warszawiaka można podróżować taniej komunikacją miejską oraz korzystać z dodatkowych zniżek oferowanych przez ponad 200 placówek, m.in. kina, muzea i teatry, kluby fitness i pływalnie, restauracje, szkoły językowe, ośrodki wypoczynkowe i księgarnie (szczegóły na stronie: http://karta.um.warszawa.pl/katalog).