Type to search

Samochody dla policji

Podziel się

W czwartek, 15 listopada, o godz. 14.00 (pl. Zamkowy, przy kolumnie Zygmunta) zapraszamy przedstawicieli mediów na uroczystość przekazania 37 radiowozów Komendzie Stołecznej Policji, zakupionych ze środków samorządu warszawskiego i Komendy Głównej Policji.

W uroczystości udział wezmą: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji.

W ramach wspólnego finansowania kupiono 51 oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Stołeczny samorząd na zakup pojazdów w 2018 roku przekazał policji 2,1 mln złotych. W czwartek funkcjonariuszom zostanie przekazanych 37 radiowozów z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla siedmiu Komend Rejonowych Policji oraz komisariatów specjalistycznych Komendy Stołecznej Policji.
Dodatkowo podczas uroczystości zostanie przekazanych 10 pojazdów zakupionych ze środków Komendy Głównej Policji, które zasilą Komendy Powiatowe i Rejonowe Garnizonu Stołecznego Policji.

Dofinansowanie stołecznej policji
W latach 2007 – 2018 władze Warszawa przekazało na rzecz Komendy Stołecznej Policji środki finansowe w wysokości ponad 168 milionów złotych, w tym na wydatki bieżące ponad 134 milionów złotych – to środki przekazane na służby ponadnormatywne, adaptację zawodową nowych policjantów, utrzymanie koni oraz nagrody dla wyróżniających się policjantów oraz zakupy bieżące, a na wydatki majątkowe blisko 34 miliony złotych.