Type to search

Kto zaprojektuje parking przy ul. Chłodnej?

Podziel się

Parking zostanie wybudowany pod boiskiem Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (ul. Chłodna 36/46). Ogłoszony przetarg jest efektem przeprowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w maju i czerwcu szerokich konsultacji społecznych. Założenia dotyczące budowy parkingu oraz proponowanych zmian były dyskutowane zarówno z mieszkańcami, jak i z biurami oraz jednostkami Urzędu m.st. Warszawy. Zebrane uwagi zostaną uwzględnione przez projektantów.

Wjazd i wyjazd z parkingu powstaną od strony ul. Chłodnej, a wyjścia piesze – od ul. Chłodnej i Ogrodowej. Nad wjazdem do parkingu zamontowana zostanie dynamiczna tablica informująca o liczbie wolnych miejsc postojowych na różnych kondygnacjach a kierowcom poszukującym wolnych miejsc parkingowych pod ziemią będą pomagać mniejsze, interaktywne tablice informacyjne. Zaplanowano miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami a także cztery stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Przed wjazdem na teren parkingu podziemnego umieszczona będzie sygnalizacja świetlna zintegrowana z systemem ostrzegania przechodniów. Projekt ma uwzględnić również rozwiązania dotyczących odnawialnych źródeł energii – proponowane jest utworzenie zbiorników na powtórne użycie wody deszczowej oraz założenie instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoły.

Budowa parkingu to jednocześnie całkowita przemiana szkolnego terenu. O tym, co będzie w miejscu dzisiejszego boiska, zdecydowała młodzież. Na powierzchni znajdą się nowe boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz plac apelowy połączony z przestrzenią rekreacyjno-animatorską. Powstanie także siłownia plenerowa. Obok głównego wejścia na teren szkoły od ul. Chłodnej zbudowany zostanie stojak rowerowy wraz z zadaszeniem na 50 rowerów. Projekt uwzględni również dużo zieleni – posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Tzw. zielone dachy znajdą się m.in. na klatkach wychodzących z parkingu oraz na wiacie na rowery.

To pilotażowy projekt budowy parkingów podziemnych pod boiskami, które będą rewitalizowane. Samochody parkujące na warszawskich ulicach i placach zajmują dużą część przestrzeni publicznej. Utrudnia to jej przekształcanie i poprawę warunków ruchu pieszego, rowerowego oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej. Budowa parkingów miejskich ma m.in. pomóc w oddawaniu przestrzeni mieszkańcom, zajmowanej dotychczas przez samochody w rejonach ulic dotkniętych „przeparkowaniem”. Miasto będzie dążyło do stopniowej zmiany sposobu parkowania. Pozostawianie samochodów na chodnikach zostanie zastąpione wykorzystaniem pasów postojowych i zatok, a także parkingów wydzielonych. Parkingi podziemne będą elementem tych zmian. Umożliwią one nadawanie ulicom i placom tradycyjnych funkcji społecznych, kulturowych, czy estetycznych. Ich różnorodność będzie kształtować wizerunek Warszawy. Podniesie także jej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną.