Type to search

Mokotów pamięta i maszeruje

Podziel się

Mokotów to moja dzielnica. Tutaj chodziłam do szkoły, liceum i tutaj na Służewcu mój ojciec brał udział w Powstaniu Warszawskim – powiedziała podczas uroczystości Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.
Mokotów – podczas okupacji jedna z najsilniej obsadzonych przez Niemców dzielnic – bronił się 57 dni, mając jedno z ważniejszych zadań w powstaniu – osłonę walczącej Warszawy od południa. Miał być swoistą tarczą, podobną do tej trzymanej przez warszawską Syrenę.
Park Dreszera, w którym się dziś spotykamy, był zarówno terenem działań zbrojnych, jak i cmentarzem, miejscem spoczynku powstańców i ludności cywilnej.
Napisany w sierpniu’44 roku „Marsz Mokotowa”, jedna z najbardziej znanych pieśni powstańczych, rozbrzmiewał w dniach krwawych, rozlega się i współcześnie, z wieży zegarowej przy ul.Puławskiej. I przypomina tamte dni. Pamiętajmy o bohaterach tamtych dniach w tym marszu, jak co roku do ul. Dworkowej, gdzie rozegrał się jeden z najtragiczniejszych epizodów Powstania Warszawskiego. Rozstrzelono wtedy ponad 100 powstańców wychodzących z kanału – przypomniała prezydent.

Wcześniej Hanna Gronkiewicz-Waltz złożyła kwiaty pod murem Wyścigów Konnych na Służewcu, miejscu krwawych walk podczas powstania.