Type to search

Otwarcie domu dla powstańców

Podziel się

W uroczystości udział wezmą: Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta oraz Wanda Traczyk-Stawska, żołnierz powstania warszawskiego.
Gośćmi honorowymi wydarzenia będą warszawscy powstańcy.

Program
Godz. 13.00
1.    Przemówienia.
2.    Przekazanie pamiątek z powstania warszawskiego.
3.    Odznaczenie powstańców odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Godz. 14.00 – 14.30 – część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I Gałczyńskiego.
Godz. 14.30 – 15.00 – przerwa
Godz. 15.00 – 16.00 – część artystyczna w wykonaniu Berlin Piano Trio.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich
W budynku przy ul. Nowolipie 22 powstało miejsce do wspólnego spędzania czasu podczas:  
– zajęć i warsztatów integracyjnych;
– wspólnych gier i zabaw (szachy, karty, gry towarzyskie);
– zajęć ruchowych pod okiem fizjoterapeuty oraz innych terapii zajęciowych takich jak np.: treningi pamięci, warsztaty plastyczne, wspólne śpiewanie.

W placówce będą także serwowane dla powstańców obiady.
Operator obiektu, Stowarzyszenie Monopol Warszawski, z którym miasto podpisało umowę, zaplanowało kompleksowy program zagospodarowania tego miejsca. Placówka będzie działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach 10.00-18.00.  Usługi i świadczenia dla powstańców będą bezpłatne.

Koszty remontu oraz dwuletniej (2018-19) działalności placówki zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy i wyniosą 1,637 mln zł.