Type to search

Rada Miasta przyznała dotacje na prace przy zabytkach

Podziel się

Podczas sesji 14 maja Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę, przyznającą ponad 3 mln zł na 21 zadań, dotyczących prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ponad 2,6 mln zł na 26 zadań przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Projekty objęte dotacjami to przede wszystkim remonty elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i remonty dachów w budynkach mieszkalnych. Przyznane dofinansowania pokrywają maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań.

Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie realizacja 47 zadań w 44 zabytkach. Trzy obiekty otrzymały po dwie dotacje: Jagiellońska 30  (prace przy elewacji i dachu), Popularna 19 – remont stropu i dachu oraz Kościół Wszystkich Świętych – prace w transepcie (nawa poprzeczna) i nawie bocznej. Dofinansowanie otrzymały m.in. również:

  • kontynuacja prac w Kolonii Wawelberga – remont elewacji frontowej przy Górczewskiej 15, remont dachu przy Górczewskiej 15 A, remont ściany szczytowej przy Wawelberga 3;
  • budynek przy Szpitalnej 8 – remont fasady
  • drewniany dom przy ul. Rosoła 19
  • kościół pw. Narodzenia NMP w warszawskich Płudach – remont dachu 
  • prace konserwatorskie elewacji na MDM-ie (Marszałkowska 55/73, Piękna 28)

W ramach naboru prowadzonego do końca stycznia wpłynęło 189 wniosków o dofinansowanie na prace planowane w 2020 r. Wnioski zostały poddane szczegółowej weryfikacji formalnej i merytorycznej. W wyniku głosowania komisji dotacyjnej, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Miasta, ekspertów i pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, wybrano projekty, które będą realizowane przy udziale środków miejskich.

Pozostałe pieniądze przeznaczone w budżecie miasta na dotacje zostaną rozdysponowane na kolejne zadania, znajdujące się na zatwierdzonych listach rekomendowanych wniosków. Z tej puli będą pochodzić także pieniądze na refundację remontów przeprowadzonych w 2019 r., o co można było wnioskować do 30 kwietnia br. Kolejne dotacje zostaną przyznane w czerwcu.

W wyniku pandemii i związanych z nią znacznych obciążeń finansowych samorządu, tegoroczny budżet na dotacje przy zabytkach musiał zostać ograniczony. Również ze względu na  panujące zagrożenie epidemiologiczne wszelkie prace, związane z rozpatrywaniem wniosków, w tym posiedzenie Komisji Dotacyjnej i obrady Rady Miasta, prowadzone były w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.