Type to search

Wsparcie dla organizacji pozarządowych – profilaktyka HIV/AIDS

Podziel się

W związku z informacjami jakie ukazały się dzisiaj, 30 października w przestrzeni medialnej, informujemy, że m.st. Warszawa w ramach 3-letniego konkursu wsparło finansowo konsorcjum 6 organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i profilaktyką HIV/AIDS.

Konkurs, ogłoszony w poprzedniej kadencji, dotyczy lat 2018-2020, jego nazwa to: „Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich”.

Oferta pod nazwą „Razem plus” została złożona na zadanie „Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich”. Realizuje je sześć organizacji pozarządowych, zrzeszonych w konsorcjum na potrzeby przeprowadzenia tego zadania.

Fundacja ReFForm, wchodząca w skład konsorcjum, otrzymuje co roku 2200 zł na prowadzenie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla osób HIV+.