Type to search

Oświadczenie w sprawie instalacji zagospodarowania odpadów na Siekierkach

Podziel się

W związku z depeszą wydaną przez Polską Agencję Prasową w sprawie zamknięcia instalacji na Siekierkach firmy Remondis sp. z.o.o. informujemy, że odpady z zachodnich dzielnic są odbierane od warszawiaków w sposób ciągły i zagospodarowywane w innych instalacjach funkcjonujących w regionie.

Wbrew doniesieniom medialnym warszawiakom nie grozi brak odbioru odpadów komunalnych. Operatorem działającym na Woli, Bemowie i Śródmieściu jest spółka MPO. Dementujemy przyjęcie wypowiedzenia umowy z firmą Remondis Sp. z o.o na zagospodarowywanie odpadów. Wstrzymanie prac instalacji miało miejsce już cztery tygodnie temu. Wtedy miasto zabezpieczyło przekierowanie niezbędnej części strumienia odpadów.

Dokładnie przed taką sytuacją władze Warszawy ostrzegały w grudniu 2018 r. Właściciele instalacji nie są w stanie nadążyć za kolejnymi zmianami prawa i coraz to nowymi wymaganiami. Apel do władz krajowych (m.in. Ministerstwa Środowiska) został zignorowany.  Niepokojące informacje o zamykaniu miejsc zagospodarowania odpadów wpływają z całej Polski. Dodatkowo potęguje problemy ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach – np. zniesienie regionalizacji, zmiana morfologii strumienia odpadów biodegradowalnych (połączenie frakcji odpadów biodegradowalnych i zielonych), konieczność dokonania nowego bilansu mocy na poziomie wojewódzkim, utworzenie nowej kategorii instalacji tj. instalacji komunalnych, likwidacja instalacji o statusie RIPOK. Zmiany są prowadzone w sposób chaotyczny, a argumentacja jest sprzeczna z propozycjami składanymi przez Ministra. Zarówno Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP protestowały przeciwko tym zmianom i sposobowi prowadzenia zmian w ustawie.