Type to search

Rozstrzygnięcie konkursu „Super żłobek 2018”

Podziel się

W czwartek, 11 października, o godz. 14.00 (Pałac Ślubów, plac Zamkowy 6) odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników w konkursie na placówkę przyjazną dziecku i rodzinie „Super żłobek. Super klub dziecięcy, Super dzienny opiekun 2018”.

W wydarzeniu udział wezmą Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy, Aleksandra Gajewska, radna m.st. Warszawy oraz przedstawiciele placówek.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oraz najprzyjaźniejszej dzieciom i ich rodzicom placówki. Konkurs został przeprowadzony w podziale na trzy kategorie: żłobki publiczne, żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez podmioty niepubliczne oraz dzienni opiekunowie. Udział w konkursie daje szansę na pokazanie swojej codziennej pracy i docenienie jej przez rodziców.