Type to search

Nowa pula warszawskich dotacji na wymianę pieca

Podziel się

– To, czym ogrzewamy nasze domy, ma duże znaczenie nie tylko dla środowiska, ale i zdrowia wszystkich warszawiaków. Stare piece, kotły, a także palone w nich niskiej jakości paliwa lub śmieci bardzo zanieczyszczają powietrze. Podczas wymiany instalacji grzewczych mieszkańcy mogą liczyć wsparcie ze strony stolicy. Wystarczy wypełnić wniosek, aby dostać od 7 do nawet 20 tys. zł na ekoinwestycję zaplanowaną na przyszły rok. W 2006 r. w Warszawie mieliśmy 180 dni, w których jakość powietrza nie spełniała przyjętych norm. W 2017 r. liczba tych dni wyniosła już o połowę mniej, a dokładnie było ich 87. Ograniczenie emisji z przemysłu, duże inwestycje w transport, wymianę taboru oraz w rozwój sieci ciepłowniczej przyczyniły się do poprawy sytuacji. Potrzebne są jednak kolejne działania oraz to, aby mieszkańcy również przyłączyli się do walki ze smogiem – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Tylko w 2017 r. warszawski ratusz przeznaczył na wszystkie ekodotacje ponad 11 mln złotych. Finansowe wsparcie na wymianę instalacji grzewczej pokrywa nawet 75% wartości inwestycji. Warszawiacy mogą ubiegać się o pieniądze w Biurze Ochrony Środowiska od początku września 2018 r. aż do końca marca 2019 r. Od styczna tego roku wpłynęło 490 wniosków, z czego wypłacono mieszkańcom już ponad 733 tys. złotych na wymianę tzw. kopciuchów. Prosta instrukcja składania wniosków opisana jest na stronie Biura Ochrony Środowiska. Pod tym adresem został także udostępniony formularz zgłoszeniowy.

Zielone wsparcie do 100%

W tym roku miasto uruchomiło pilotażowy program „Zielone wsparcie do 100%”, w którym warszawiacy mogą otrzymać pełne dofinansowanie i bez żadnego wkładu własnego wymienić tzw. „kopciuchy”. Wsparcie udzielane jest na podstawie kryteriów dochodowych. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z dodatkowych funduszy, powinni złożyć wniosek w ośrodkach pomocy społecznej. Więcej szczegółów na temat warunków programu dostępne jest tutaj.  

Najważniejsze terminy

Warto pamiętać, że przyjęta uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany „kopciuchów” i daje na te inwestycje naprawdę niewiele czasu. Od 11 listopada 2017 roku na Mazowszu można montować tylko kotły, piece i kominki spełniające przyjęte wymogi norm emisyjnych ekoprojektu. Od 1 lipca 2018 r. warszawiacy nie mogą ogrzewać swoich pomieszczeń wilgotnym drewnem, węglem brunatnym oraz węglem kamiennym w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm. Obowiązuje również bezwzględny zakaz używania mułów i flotokoncentratów węglowych. Do końca 2022 r. z Warszawy mają zniknąć wszystkie „kopciuchy” na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Świadomi mieszkańcy

W tym roku akcję zachęcenia mieszkańców do likwidacji starego pieca lub przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wspierali edukatorzy. Ich zadaniem było odwiedzenie ponad 5 tys. warszawskich domów jednorodzinnych, które nie są podłączone ani do sieci gazowej, ani cieplnej. Działali od maja do sierpnia. Podczas krótkiej rozmowy promowali finansowe wsparcie oraz mówili, jak ważna jest dobra jakość paliwa i zmodernizowana kotłownia. W związku z pozytywnym odzewem akcji, już we wrześniu edukatorzy wyruszą do kolejnych 1850 miejsc, w czterech dzielnicach: Białołęka, Mokotów, Ursus i Włochy. To właśnie tam mieszkańcy są najbardziej narażeni na zanieczyszczenia pochodzące z tzw. niskiej emisji. Więcej informacji tutaj.

Środki na ekodotacje przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Wsparcie przyznawane jest na podstawie Uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1745/2018 z dnia 22 marca 2018 r. oraz Zarządzenia nr 812/2018Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.