Type to search

Warszawa na szczycie klimatycznym C40

Podziel się

Sygnatariusze deklaracji zobowiązują się do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, wskazując jako cel osiągnięcie do 2030 r. standardu jakości powietrza, zalecanego przez World Health Organisation (WHO).

Aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza i spełnić cele Porozumienia Paryskiego (globalnego porozumienia, obejmującego zobowiązanie do powstrzymania zmian klimatu i wzrostu temperatury na Ziemi poprzez redukcję emisji CO2), strony deklaracji zobowiązują się do:

• ustanowienia, w ciągu dwóch lat, poziomów bazowych i ambitnych celów redukcyjnych obejmujących zanieczyszczenia powietrza, które spełniają lub przekraczają normy krajowe tak, aby cele prowadziły do osiągnięcia wytycznych WHO odnoszących się poziomów substancji w powietrzu w zakresie pyłów drobnych dwutlenku azotu, ozonu, i dwutlenku siarki;

• wdrożenia do 2025 r. nowych polityk i programów, które zaadresują główne, podlegające ich kontroli, przyczyny zanieczyszczenia powietrza;

• corocznej publikacji raportów na temat postępów w redukcji zanieczyszczeń powietrza w odniesieniu do celów i przyjętych zobowiązań.  

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy osobiście uczestniczył w ceremonii przyjęcia deklaracji w Kopenhadze. Poprawa jakości powietrza jest jednym z jego priorytetów. 

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z największych problemów polskich miast. Warszawa, jako stolica, staje w pierwszym szeregu walki o czyste powietrze. W ciągu trzech najbliższych lat będziemy realizować ambitny plan likwidacji wszystkich pieców na paliwa stałe. Inwestujemy w rozwój transportu publicznego: metra, tramwajów, elektryfikację taboru autobusowego i infrastrukturę rowerową. Jestem szczęśliwy, że wraz z innymi miastami z Europy i ze świata będziemy mogli dzielić się doświadczeniami i rozwiązaniami, dzięki którym uwolnimy nasze miasta od smogu – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się także, że ustanowią i będą rozwijać wiarygodny system monitoringu jakości powietrza na terenie miast, a także wspierać badania i publikacje dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i korzyści płynących z poprawy jakości powietrza.