Type to search

Warszawiacy przedyskutują problem rozjeżdżanych trawników

Podziel się

Warszawiacy będą mogli przedstawić swoje pomysły związane z problemem parkowania samochodów na trawnikach. Zniszczone rośliny czy uszkodzone korzenie drzew to tylko niektóre skutki rozjeżdżania parkowych alejek. Aby temu zapobiec ogrodnicy z Zarządu Zieleni zorganizowali cykl spotkań w celu opracowania, zaprojektowania i finalnie wdrożenia rozwiązań, które będą służyły ochronie zieleni z uwzględnieniem komfortu mieszkańców stolicy. Konsultacje odbędą się w:

•    czwartek, 5 lipca, o godz. 17.00 w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” (Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25, III piętro);
tematy: 1. Polityka parkingowa i komunikacyjna miasta; rozwiązania w zakresie organizacji ruchu; 2. Imprezy masowe a ochrona zieleni;

•    sobotę, 7 lipca, o godz. 10.00 w Solatorium (ul. Jazdów 3/9);
tematy: 1. Rozwiązania z obszaru małej architektury; bariery chroniące zieleń (różne formy); 2. Zasady współpracy ze służbami porządkowymi (służby miejskie oraz zatrudnieni przez miasto podwykonawcy);

•    wtorek, 10 lipca, o godz. 17.00 w Stole Powszechnym (ul. Jana Zamoyskiego 20);
tematy: 1. Przepisy prawne i procedury związane z egzekucją przepisów; współpraca mieszkańców ze służbami porządkowymi.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy do współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia zaprosił ekspertów z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz firmy projektowej Cooperativa Studio. O tym jak ważny jest problem przypominają sami mieszkańcy stolicy. Ich wypowiedzi można zobaczyć m.in. na filmie „Safari. Czyli co warszawiacy sądzą o parkowaniu na trawnikach”. Prace koncepcyjne nad projektem potrwają do końca lipca. Jesienią pojawią się w przestrzeni miejskiej pierwsze prototypy uzgodnionych rozwiązań.