Type to search

Biblioteki są dla wszystkich. Uczą i rozwijają

Podziel się

18 bibliotek publicznych w dzielnicach, łącznie 202 placówki biblioteczne w Warszawie, księgozbiór, który liczy ponad 5 milionów woluminów, nowoczesne nośniki – warszawskie biblioteki mają potencjał, który z myślą o mieszkańcach rozwijamy. – Biblioteki służą nam wszystkim – wspólnie więc dbamy o to, by mogły się rozwijać i przyciągać kolejnych czytelników. Nasze działania kierujemy nie tylko do czytelników, ale też samych bibliotekarek i bibliotekarzy. Pomagamy im rozwijać kompetencje zawodowe, projektujemy szkolenia. Praca w tak ważnym zawodzie prócz satysfakcji, powinna też być finansowo doceniona, o co zadbaliśmy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. 

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

W bibliotekach w całym kraju, również w stolicy, odbywają się różne wydarzenia: spotkania autorskie, wspólne czytanie, konkursy czytelnicze. Najciekawsze z nich można znaleźć na nowym, wspólnym portalu warszawskich bibliotek www.bibliotekiwarszawy.pl. To także centralny katalog biblioteczny, dzięki którem sprawdzimy dostępność książek we wszystkich placówkach. W planach jest rozbudowa katalogu o bazę użytkowników bibliotek na terenie miasta oraz zaprojektowanie funduszu nowości książkowych. W przyszłości czytelnik zapisując się do jednej biblioteki będzie mógł korzystać ze wszystkich bibliotek warszawskich na podstawie jednej karty bibliotecznej. 

Lepsza widoczność bibliotek w przestrzeni miejskiej  

Jedną z głównych rekomendacji w programie rozwoju bibliotek było wdrożenie ujednoliconego systemu identyfikacji wizualnej obejmującej m.in. kolorystykę, logotyp, czcionkę. Miało to na celu stworzenie wspólnego, czytelnego symbolu wyróżniającego biblioteki w przestrzeni miejskiej (syrenka wpisana w czerwoną, stylizowaną na otwartą książkę literę B). Proces wprowadzenia wspólnej wizualizacji wszystkich miejskich bibliotek rozpoczął się pod koniec 2018 roku. Do tej pory spośród 170 adresów bibliotecznych nową identyfikację wprowadziło blisko 160.

Dbamy o prestiż zawodu bibliotekarza

Badania wykazały, że bardzo niskie wynagrodzenia znacząco obniżają prestiż zawodu i są demotywujące. W ubiegłym roku zostało przeprowadzone wartościowanie stanowisk pracy w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy. Z ponad 300 różnych stanowisk udało się wyodrębnić i precyzyjnie opisać 55, które zostały przyjęte jako obowiązujące na terenie całej Warszawy. Przy tej okazji, zwiększając budżety dla bibliotek dzielnicowych, postaraliśmy się wyrównać dysproporcje w wynagrodzeniach bibliotekarzy w różnych dzielnicach. 
Przygotowujemy długofalowy program szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników bibliotek w zakresie podnoszenia kompetencji w zarządzaniu bibliotekami, rozszerzaniu i zróżnicowaniu grup odbiorców, poszerzaniu działań towarzyszących tradycyjnej działalności (m.in. animacji, spotkań autorskich, otwierania się na migrantów i sąsiadów).