Type to search

Dbamy o czystość koszy

Podziel się

W serwisie porządkowym jest także czyszczenie pojemników z pseudograffiti i cotygodniowe mycie.

Opróżniamy regularnie

Każdy z 12 tys. koszy będących pod opieką Zarządu Oczyszczania Miasta opróżniany jest co najmniej raz na dobę. Wysoka częstotliwość pozwala na unikanie przepełnień.

Są jednak miejsca, gdzie pojemniki są opróżniane znacznie częściej. Zazwyczaj intensywność wybierania śmieci uzależniona jest od lokalizacji kosza. W miejscach o natężonym ruchu, takich jak węzły przesiadkowe czy popularne wśród mieszkańców i turystów ciągi piesze, śmieci usuwane są do 5 razy w ciągu doby.

Estetyka

Kosze przyuliczne, jako składowa małej architektury miejskiej, są ważnym elementem wpływającym na estetykę przestrzeni publicznej. Dlatego pojemniki przechodzą regularny przegląd stanu technicznego, a w razie potrzeby są naprawiane czy też oczyszczane z pseudograffiti.

Dokładne mycie i usuwanie niechcianych grafik dotyczyło w pierwszej połowie tego roku ponad 365 pojemników. Ponadto co tydzień mytych jest 170 żeliwnych koszy na Trakcie Królewskim i ul. Świętokrzyskiej.