Type to search

Jak zarządzać miastem wspólnie z mieszkańcami?

Podziel się

We wtorek, 26 listopada, w godz. 9.30 – 16.00 (Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20) zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w konferencji, podczas której uczestnicy podzielą się doświadczeniami we włączaniu mieszkańców w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym.

Co roku w Warszawie odbywa się kilkadziesiąt procesów konsultacji społecznych. Staramy się, żeby były one coraz lepsze i coraz bardziej odpowiadały na potrzeby mieszkańców, ale też żeby ich wyniki były bardziej przydatne dla Urzędu. Zmieniliśmy sposób komunikowania konsultacji i ich identyfikację wizualną, wprowadzamy nowe metody informowania i prowadzenia dialogu. O tym wszystkim opowiemy podczas konferencji „PROJEKT KONSULTACJE – czyli jak zarządzać miastem wspólnie z mieszkańcami”. 

Konferencja skierowana jest zarówno do decydentów oraz pracowników samorządów i instytucji lokalnych, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych czy podmiotów komercyjnych, którzy prowadzą procesy konsultacyjne.

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorem konferencji jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Rejestracja została zakończona. Udział w konferencji jest bezpłatny.