Type to search

Minuta ciszy i syreny w godzinę „W”

Podziel się

Tradycyjnie podczas tej uroczystości nie ma przemówieni. Po wybrzmieniu dźwięku syreny, odmówiona została krótka modlitwa za zmarłych, żołnierze oddali salut a następnie zostało złożonych 5 wieńców- od prezydent RP, premiera, Sejmu, Senatu i prezenta m.st. Warszawy. Po uroczystości warszawiacy licznie zgromadzenie przy pomniku i grobach powstańczych składali pod Gloria Victis kwiaty i zapalali znicze.