Type to search

„Rany pamięci” – konferencja konserwatorska

Podziel się

Podczas konferencji prelegenci przedstawią tematy: ślady po pociskach i napisy na elewacjach – ich historię, topografię na terenie kraju oraz problematykę konserwatorską – możliwości ich renowacji i ewentualnego wyeksponowania w przestrzeni.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie obiektom z Warszawy. Drugiego dnia przywołane zostaną przykłady z innych ośrodków: Westerplatte i Poznania. W dwóch referatach, w kontekście Gdańska i Lublina, poruszony będzie temat zagospodarowania zrujnowanych i niezabudowanych obszarów miast.

Wiosną Warszawa zachęcała mieszkańców do udziału w tworzeniu mapy, na której naniesione zostaną ślady II wojny światowej, jak postrzeliny i napisy. Podczas konferencji zostanie przedstawiony aktualny etap projektu i zapowiedź jego kontynuacji.
Udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków jest bezpłatny.

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Wszystkie informacje na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na: www.ranypamieci.pl