Type to search

Rusza nabór do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Podziel się

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej zostanie wręczona już po raz 12. Stolica wyróżnia w ten sposób najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne realizowane przez warszawskie szkoły, przedszkola, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz podmioty prywatne.

Zależy nam na nagradzaniu oryginalnych koncepcji z zakresu szeroko rozumianej edukacji kulturowej, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata, jakimi są: kryzys klimatyczny, potrzeba poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, budowanie dobrych relacji i współpracy – mówi zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2021 r. poprzez formularz elektroniczny pod adresem http://konkurs2021.edukacjakulturalna.pl

Przyszłość edukacji kulturalnej

Doświadczenia ostatnich miesięcy to nowe wyzwania dla edukacji kulturalnej. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się: kondycja psychiczna dzieci i młodzieży, zielona edukacja będąca odpowiedzią na kryzys klimatyczny, edukacja medialna czy rozwijanie kluczowych kompetencji jak krytyczne myślenie czy praca zespołowa. 

Opracowywaniem nowych kierunków i rekomendowaniem ciekawych inicjatyw zajmie się  powołany niedawno przez prezydenta m. st. Warszawy zespół do spraw edukacji kulturalnej. Koordynatorką merytoryczną prac nad nową odsłoną edukacji kulturalnej w Warszawie została Edyta Ołdak, absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, znana w środowisku animatorka i edukatorka, realizatorka wielu nagradzanych projektów edukacyjnych.