Type to search

Czas pracy kierowców – aktualnie obowiązujące przepisy

Podziel się

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się prowadzeniem działalności przewozowej i transportowej, powinni w szczególny sposób przykładać wagę do przepisów regulujących czas pracy kierowców. Zawarte są one między innymi w Ustawie o czasie pracy kierowcy z 2004 roku oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 roku. Szczególnie istotne jest przestrzeganie minimalnego czasu przeznaczonego na przerwy oraz dziennych limitów godzin pracy, gdyż wpływają one na bezpieczeństwo samego kierowcy oraz jego otoczenia. Kontrola tych wskaźników jest możliwa między innymi dzięki nowoczesnym tachografom, pozwalającym na bezpośrednie przesyłanie informacji z trasy do biura oraz na archiwizowanie danych.

Czas pracy kierowcy

Pod pojęciem „czas pracy kierowcy” rozumiemy czas od rozpoczęcia do zakończenia wszystkich czynności związanych z realizacja przewozu drogowego. Oznacza to, że bierzemy tutaj pod uwagę zarówno prowadzenie pojazdu, jak i załadunek, rozładunek (niekoniecznie muszą one być wykonywane przez kierowcę, wystarczy, że ma on powierzony nadzór nad osobami, które realizują to zadanie) oraz różnego rodzaju czynności spedycyjne i te konieczne do utrzymania pojazdu w czystości. Do czasu pracy kierowcy nie wliczamy natomiast między innymi czasu dyżuru, w którym kierowca nie wykonywał zlecenia, oraz nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia samochodu.

Najważniejsza zasada dotycząca czasu pracy kierowcy mówi, że nie może on wynosić więcej niż 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym 4 miesięcy. Co to oznacza? Pracodawca który rozlicza swojego pracownika co 4 miesiące, musi zwrócić uwagę na to, aby kierowca w ciągu tych 4 miesięcy zachował wymiar 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Obliczenia te z pozoru wydają się skomplikowane, jednak właśnie w tym celu, każdy kierowca powinien posiadać podstawową umiejętność, jaką jest obsługa tachografu cyfrowego. Dzięki niej zarówno sam pracownik, jak i pracodawca, są w stanie kontrolować czas pracy, a dzięki temu nie dopuszczać do przekroczeń.

Przerwy na odpoczynek

Kierowca, który zajmuje się prowadzeniem pojazdów w transporcie drogowym, powinien zostać poinformowany o tym, jakie przerwy mu przysługują w trakcie realizowania zlecenia. W tym przypadku są to trzy typy:

  • Przerwa w ciągu dnia pracy,
  • Przerwa w każdej dobie pracy,
  • Przerwa tygodniowa.

Należy jednak pamiętać, że przerwa przysługuje w zależności od dobowego wymiaru czasu pracy. Jeśli czas ten nie przekracza 9 godzin, przerwa wynosi 30 minut po 6 godzinach pracy. Warto również zauważyć, że tego rodzaju pauzy nie muszą być wykorzystywane w całości. Można je dzielić na okresy nie krótsze niż 15 minut.

Przerwa dobowa z kolei wynosi minimum 11 godzin. Co ważne, można ją wykorzystać w samochodzie, ale musi on zatrzymać się na postoju i mieć miejsce do spania.

Przerwa tygodniowa musi wynosić minimum 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu pracy. W rozliczaniu każdego z typów pauz niezbędna jest obsługa tachografu cyfrowego, np. przy pomocy takich rozwiązań jak WEBFLEET Tachograph Manager. Dzięki aplikacji praca każdego kierowcy rejestrowana jest na bieżąco, a samo rozliczanie czasu pracy jest znacznie efektywniejsze. System pozwala na zdalne pobieranie plików DDD z tachografu w określonych odstępach czasowych. Dane zostaną oczywiście odpowiednio zabezpieczone i będą przechowywane nawet przez dwa lata.

Godziny nadliczbowe

Godziny nadliczbowe nalicza się w sytuacji, kiedy praca wykonywana jest ponad obowiązujące normy czasu. Przypadki, w których dopuszczalna jest praca kierowcy w wymiarze nadprogramowym, określone są przez ustawę. Warto jednak pamiętać, że łącznie z godzinami nadliczbowymi, kierowca nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin pracy na tydzień.

Kontrola czasu pracy kierowców jest niezbędna przede wszystkim ze względu na ich bezpieczeństwo. Stres, zmęczenie, presja wywołana goniącymi terminami – to wszystko mogłoby doprowadzić do sytuacji, w których kierowca sam stwarza zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego. Właśnie z tego powodu konieczne jest przestrzeganie ustalonego czasu pracy i montaż tachografu cyfrowego w każdym pojeździe transportowym. Korzystanie z takich urządzeń jak WEBFLEET Tachograph Manager znacznie ułatwi obsługę tachografu cyfrowego.

źródło: webfleet.com/pl_pl/webfleet – fleet manager