Type to search

Farmacja – jak planować swoją karierę?

Podziel się

Efektywne planowanie kariery to wyzwanie, przed którym staje każdy z nas. W życiu zawodowym cały czas trzeba iść naprzód. Rozwijać się, szukać swojej zawodowej drogi i być ekspertem w swojej dziedzinie.

Odpowiednie wykształcenie

W branży farmaceutycznej podstawą zatrudnienia jest odpowiednie wykształcenie. To dziedzina, w której niezwykle ważny jest nieustanny rozwój, ciągłe pogłębianie wiedzy i praca nad sobą. Pracodawcy cenią sobie dyplom potwierdzający odpowiednie studia, np. farmakoekonomiki w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wykłady, warsztaty i seminaria dyplomowe prowadzone są przez wybitnych ekspertów zatrudnionych w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Instytucie Zdrowia, kancelariach prawnych czy polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych. Pozwalają zaktualizować swoją wiedzę i przygotować się do zmiany warunków konkurencji na rynku leków, wynikającej z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób, dzięki temu można wynieść wiele praktycznych wskazówek. Ścieżka programu farmaceutycznego zaproponowana przez szkołę, czyli interdyscyplinarne studia managerów farmacji, to jeden z podstawowych kroków do efektywnego planowanie kariery.

Ścieżka rozwoju

Kariera farmaceutyczna zwykle kojarzy się ze sprzedażą leków w aptece. Jednak możliwości po studiach farmakoekonomiki są o wiele większe. Farmaceuci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • Firmach farmaceutycznych — w tym przypadku farmaceuta nie ma kontaktu z pacjentem. Zajmuje się głównie nadzorem regulacji prawnych, bezpieczeństwem terapii czy kontrolą aptek. Jest to spore wyzwanie, które wiąże się z częstymi wyjazdami, pracą w terenie i dużą odpowiedzialnością,
  • Roli przedstawiciela farmaceutycznego – do głównych zadań w tym sektorze należy sprzedaż i marketing leków. Jednak nie mamy tutaj do czynienia z pacjentem, a wielkimi koncernami farmaceutycznymi,
  • Badaniach klinicznych — umożliwiają one podjęcie pracy w dwóch formach: w CRO (contract research organization) lub w firmie farmaceutycznej. Do głównych zadań na tym stanowisku należy przygotowywanie i przechowywanie badanych substancji. Karierę można planować jako asystent, kierownik badań klinicznych czy sprawować nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe cenione jest w każdej branży. Im jest ono większe, tym większe są szanse na lepszą pracę, stanowisko i wynagrodzenie. Wszystko dlatego, że wraz z nim zwiększają się umiejętności negocjacji, efektywne kierowanie zespołem, a także pewność siebie i poczucie stabilizacji. Doświadczony kandydat zyskuje w oczach potencjalnego pracodawcy, a jego CV prezentuje się znacznie lepiej. Nawet jeśli pierwsza praca i stanowisko nie będzie tym wymarzonym, z pewnością zaowocuje w przyszłości i pomoże rozwinąć karierę.

Znajomość języków obcych

W planowaniu kariery w branży farmaceutycznej przydatna jest także znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym. Gdy jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem – tym lepiej! Jeśli planujemy pracę w międzynarodowej firmie farmaceutycznej, jest to wymóg konieczny. Warto rozważyć kursy językowe, które potwierdzą kwalifikacje.