Type to search

Budowa fundamentów krok po kroku

Podziel się

Fundament to podstawa każdego budynku. Jest najbardziej obciążoną częścią konstrukcji, co sprawia, że spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność. Taki fundament powinien być wykonane we właściwy sposób, przy zachowaniu najwyższej precyzji i dopasowując go do obciążeń charakterystycznych dla budowanego na nim obiektu. Dlatego tak ważne jest, aby podejść do prac w sposób bardzo indywidualny – dostosować projekt do warunków gruntowych oraz zasięgnąć pomocy geodety.

Od czego zacząć budowę fundamentów?

Sam początek budowy fundamentów można podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap to wykop pod fundamenty. Aby to zrobić należy najpierw usunąć warstwę ziemi roślinnej. Następnie można przystąpić do oczyszczania i wyrównywania gruntu. Drugi etap dotyczy wytyczania ścian fundamentowych. Do tego zadania należy zatrudnić geodetę, który wyznaczy punkty narażone budynku oraz punkt wysokościowy odpowiadający poziomowi  0. Wszystkie wyniki i pomiary przeprowadzone przez specjalistę powinny znaleźć się w dzienniku budowy. Trzeci etap to już wyznaczenie ścian narożnikowych fundamentów. Na tym etapie prac wbijane są paliki w odległości 50 cm od wykopu i przytwierdzane są do nich deski. Na tak wykonanej konstrukcji przymocowuje się ławy drutowe, których przecięcie się będzie wyznaczało narożniki ścian fundamentów.

Wykop pod fundamenty

Po prawidłowym przeprowadzeniu  trzech pierwszych etapów budowy fundamentów nadchodzi czas na wykop. Można go wykonać ręcznie lub przy pomocy specjalnych maszyn. Aby jednak mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, warto zabezpieczyć dno wykopu folią budowlaną.

Wykonanie zbrojenia

Wykonywanie zbrojenia to już piąty etap prac nad budową fundamentów. Takie zbrojenie powinno być zrobione z prętów żebrowanych lub wykonanych ze stali gładkiej. W większości przypadków zbrojenie powinno składać się z czterech prętów połączonych drutem o średnicy 6 mm.

Montaż deskowania

Na szóstym etapie prac następuje montaż deskowania ław, które w zależności od preferencji mogą być wykonane ze sklejki lub deski – ważne, aby ich grubość była równa mniej więcej 3 cm.

Wylew betonu i demontaż deskowania

Podczas etapu siódmego następuje wylew betonu, który powinien być nieprzerwany, co ma uniemożliwić jego stwardnienie. Proces ten jest przeprowadzany w ciągu jednego dnia, lecz gdy po odpowiednim już czasie materiał zacznie się wiązać, należy go po upływie 24h polać mieszanką wodną. Tą czynność powinno się powtarzać przez 3 dni. Wszystko to doprowadza do etapu ósmego, mającego miejsce, tydzień po wylaniu fundamentów i w którym następuje demontaż deskowania.

Izolacja fundamentów

Dziewiąty i przedostatni etap obejmuje przeciwwilgociową izolację fundamentów. Jest to bardzo popularna metoda, której używa się przypadku, gdy grunt jest niespoisty oraz przepuszczalny.

Zasypywanie ław fundamentowych

Ostatni etap dotyczy zasypywania ław fundamentowych. Można do tego użyć piasku lub ziemi – najlepiej tej, którą wydobyło się podczas wykopu pod fundament. Materiał użyty do zasypania ław fundamentowych należy dokładnie utwardzić.

Na sam koniec należy postawić ściany fundamentowe, do czego sprawdzą się bloczki betonowe Certus, zainstalować kanalizację oraz przejść do prac przy budowie reszty budynku.