Type to search

Jak poradzić sobie z wilgocią w domu?

Podziel się

Wilgoć w budynku mieszkalnym jest zmorą dla jego mieszkańców, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla ich zdrowia. Nie pozostaje również obojętna dla kondycji samego budynku – dlatego tak ważne jest, by z nią walczyć. Sposób walki z wilgocią będzie uzależniony od stopnia zawilgocenia murów, przyczyny powodującej pojawienie się wilgoci oraz zasobności naszego portfela.

Skąd się bierze wilgoć w domach?

Wahania poziomu wilgotności w budynku są zjawiskiem normalnym, związanym z życiową aktywnością jego mieszkańców. Poziom wilgotności zwiększa się w czasie gotowania czy kąpieli, dlatego bardzo ważna jest skuteczna, dobrze działająca wentylacja. Jeśli nie będzie działać prawidłowo, spowoduje, że para wodna nie będzie mieć ujścia i będzie osadzać się na ścianach i innych elementach budynku – stąd już tylko krok do pojawienia się niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów. Przyczyną zawilgocenia domu może być również nieobecna lub źle wykonana izolacja pionowa i pozioma, co powoduje wnikanie w ściany wilgoci, wód gruntowych i wód opadowych. Jeśli zawilgocenie obejmuje wyższe partie budynku – możemy mieć do czynienia z podciągiem kapilarnym lub z przeciekiem. Kondensacja pary wodnej uznawana jest za kolejną przyczynę zawilgocenia ścian budynków: zła wentylacja, niedostatecznie ogrzewane pomieszczenia, nieocieplony budynek – to czynniki powodujące skraplanie się pary wodnej w chłodnych warstwach przegród wewnętrznych.

Wilgoć – jak z nią walczyć?

Sposobów walki z wilgocią jest kilka – począwszy od prostych, domowych metod, na profesjonalnych działaniach skończywszy. Pierwszym krokiem w walce z wilgocią musi być niewątpliwie odnalezienie przyczyny jej podwyższonego poziomu. W pomieszczeniach mieszkalnych wilgotność powinna wynosić 40-60%. Wyższe wartości powinny nas skłonić do poszukiwania przyczyn tej anomalii.

Sposoby osuszania budynków

  1. Wietrzenie naturalne – najprostszy, najbardziej przystępny i bezkosztowy sposób osuszania. Świetnie sprawdzi się w przypadku osuszania cienkich ścian o niewielkim stopniu zawilgocenia, a jego skuteczność będzie najwyższa przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  2. Wietrzenie naturalne z termicznych wspomaganiem suchego powietrza – wymuszenie ruchu powietrza, podniesienie temperatury w pomieszczeniu i zapewnienie dobrej wentylacji spowodują przyspieszenie procesu wietrzenia. Podniesienie temperatury pomieszczenia dzięki różnego rodzaju nagrzewnicom wspomaga odparowywanie wilgoci z powierzchni muru.
  3. Osuszanie wymuszone (sztuczne) – przeprowadzane przy pomocy różnego rodzaju sprzętu, przy jednoczesnym podniesieniu temperatury w pomieszczeniu i wymuszeniu ruchu powietrza. Wśród metod osuszania sztucznego wyszczególnić można np.:

– osuszanie absorpcyjne– polega na odebraniu wody z zawilgoconych ścian przez otaczające je suche powietrze – to z kolei uzyskiwane jest przez zastosowanie specjalnego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę (żel silikonowy, krzemionkowy lub chlorek litu). Wilgotne powietrze jest zasysane przez urządzenie, podgrzewane i wraca z powrotem do pomieszczenia, gdzie znów nasyca się parą wodną. Zebrana woda jest odprowadzana poza budynek, a cały cykl jest powtarzany aż do całkowitego osuszenia pomieszczenia.

– osuszanie kondensacyjne – istotą tej metody jest pochłanianie wilgotnego powietrza przez osuszacz kondensacyjny, a następnie gwałtowne jego schłodzenie (dzięki czemu para wodna zawarta w nim skrapla się, a skropliny odprowadzane są do kanalizacji).

– osuszanie podczerwienią – to osuszanie przy pomocy osuszaczy kondensacyjnych wspomaganych przez działanie płytowych promienników podczerwieni. Promienie podczerwone, nagrzewając mury, przyspieszają transport kapilarny wilgoci w kierunku ogrzewanej powierzchni, co we współpracy z osuszaczem kondensacyjnym umożliwia szybkie usunięcie dużych ilości wilgoci.

Dostępnych jest wiele sposobów osuszania budynków, różniących się zastosowaną technologią, ceną i dostępnością. Łączy je jedno: wszystkie one mają na celu usunięcie wilgoci z budynku. W walce z nią najważniejsze jest jednak znalezienie przyczyny nadmiernego zawilgocenia. Działania prowadzone po omacku mogą nie dać żadnych efektów lub też rezultaty będą krótkotrwałe.

Inspirowane: Nord-help.com.pl – osuszanie