Type to search

Nagroda dla książki historycznej – rekord zgłoszeń

Podziel się

Nagrodę otrzyma autor lub współautorzy książki poświęconej najnowszej historii Polski, od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. Dla zwycięzcy/zwyciężczyni przewidziano nagrodę pieniężną – 50 tysięcy złotych – oraz statuetkę „Temperówkę” Kazimierza Moczarskiego, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP. Fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa.

Książki oceni jury w składzie:  Andrzej Friszke (Przewodniczący Jury), Antoni Dudek, Dobrochna Kałwa, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Daria Lipińska-Nałęcz, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski. Spośród ponad stu zgłoszonych tytułów wyłoni 10 nominowanych, które poznamy jesienią. W grudniu – finał Nagrody.

Lista książek zakwalifikowanych do tegorocznego konkursu jest dostępna na stronie Domu Spotkań z Historią. Tam są też publikowane wszystkie informacje dotyczące Nagrody Historycznej m. st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego.