Type to search

Prace nad rozbudową stołecznego ZUSOK-u wkraczają w kolejny etap

Podziel się

Pomimo sezonu wakacyjnego prace na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej nie zwalniają tempa.  Projekt rozbudowy i modernizacji stołecznej instalacji termicznego przekształcania odpadów wszedł w kolejną fazę realizacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem fundamentów pod konstrukcje wsporcze dla przenośnika odpadów do istniejącej linii K1 oraz płyty fundamentowej nowego komina.

– Zostało wykonane palowanie, wylano beton podkładowy i odkuto głowice pali. Prowadzone są prace związane z izolacją (polegające na ułożeniu mat bentonitowych) oraz ze zbrojeniem, które zakończą się betonowaniem fundamentów. Na tym etapie następują także rozbiórki kolejnych obiektów oraz dostosowywanie tych istniejących – dla zapewnienia ciągłej pracy instalacji podczas rozbudowy. Trwa także przenoszenie układów dowozu i transportu odpadów. W efekcie tych wszystkich działań możliwe będzie rozpoczęcie prac przy kolejnych obiektach – informuje Grzegorz Nakonieczny, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju MPO Warszawa.

Z korzyścią dla mieszkańców i środowiska

Po zakończeniu modernizacji zakładu stolica dysponować będzie największą i najbardziej efektywną instalacją termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Projekt realizowany jest w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania techniczne. Trzy niezależne linie technologiczne – o łącznej wydajności ponad 300 tys. ton odpadów rocznie – będą adekwatną odpowiedzią na potrzeby tak dużego i dynamicznie rozwijającego się miasta, jakim jest Warszawa.

Na terenie ZUSOK wybudowana zostanie nowoczesna, automatyczna sortownia odpadów. Zastosowane w inwestycji najlepsze rozwiązania technologiczne zminimalizują zaś możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie. Korzyścią z realizowanej na Targówku inwestycji będzie również ograniczenie dotychczasowych kosztów związanych z transportem oraz zaleganiem stołecznych odpadów komunalnych. Przyczyni się to do ogólnej stabilizacji cen wywozu odpadów w Warszawie.

Dodatkowo, w wyniku przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, wytworzona zostanie też energia odpowiadająca rocznemu zapotrzebowaniu ok. czternastu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych (200 tys. MWh energii cieplnej/rok, 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok). Zasili ona miejską sieć elektrociepłowniczą.

Zakończenie rozbudowy i modernizacji ZUSOK-u zaplanowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.